I ett blogginlägg som fått tusentals interaktioner på Facebook varnas det för handdiskmedlet Yes som beskrivs som farligt. Problemet med blogginlägget är att informationen de använt sig av är riktad till yrkesanvändare och inte konsumenter.

I en blogg varnar man för Yes handdiskmedel. Bloggen påstår sedan utifrån ett säkerhetsdatablad att handdiskmedlet måste transporteras till ett godkänt avfallshanteringsföretag och hur användare av produkten uppmanas att använda sig av skyddsglasögon. Inlägget har i skrivande stund över 7 000 interaktioner på Facebook.

► LÄS MER: Nej, böld-bilden föreställer inte en ny sjukdom i Europa
 

Och läser man säkerhetsdatabladet som blogginlägget hänvisar till står det onekligen att skyddhandskar och skyddsglasögon behövs. Problemet med att använda sig av säkerhetsdatablad från företag för att påstå att en produkt är farlig är dock att säkerhetsdatablad inte riktar sig till konsumenter. Susanna Norrthon Risberg är handläggare på Kemikalieinspektionen.

– Det är företagen som ansvar för att informationen om de produkter de säljer är korrekt. Det finns två olika system för att informera om produktens farliga egenskaper och hur man ska hantera produkten. Dels informerar man om produkten i säkerhetsdatablad som är ämnade främst för yrkesmässiga användare som ofta hanterar stora mängder kemikalier, ibland hela dagarna. Privatpersonen får information från företaget om hur man ska använda produkten genom etiketten på förpackningen, säger hon.

► LÄS MER: Nej, hiv kan inte spridas i apelsiner
 

Säkerhetsdatabladet som blogginlägget hänvisar till är från 2012. Proctor & Gamble, som gör Yes, har sedan dess släppt ett nytt säkerhetsdatablad som publicerades 2015. Där står det just som följande: Personlig skyddsutrustning är endast nödvändig vid yrkesmässig användning eller vid stora förpackningar (ej vid förpackningar för hushållsbruk) För konsumentanvändning följ rekommendationerna på produktetiketten. 

På etiketten till Yes handdiskmedel står det heller ingenting om att använda skyddsglasögon. Däremot står det att det är farligt att få medlet i ögonen, att det kan orsaka fara för vattelevande organismer och att förpackningen ska återvinnas samt hållas borta för barn. Det är alltså den information som spelar roll i konsumentsyfte.

Det bör också påpekas att Yes handdiskmedel i regel används i väldigt små doser. På förpackningen står det att ett lätt tryck, eller 2 milliliter, räcker till 5 liter vatten. Det betyder att vattnet, om du följer doseringen, innehåller 0,04 procent handdiskmedel.

► LÄS MER: Nej, GMO och bekämpningsmedel kan inte förändra ditt DNA

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset