Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm.
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm.

Det är ohederligt av Karin Rågsjö (V) att påstå att  Stockholm är ett extremfall när det gäller förlossningsvården under sommaren. Vi har problem och vi arbetar hårt för att lösa dem, absolut, men vänsterns försök att låtsas som att det hänger ihop med Alliansens politik är bara beklagligt. Karin Rågsjö nämner själv vänsterstyrda Region Örebro län, Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västernorrland.

Jag är den första att skriva under på att det inte borde vara så stora problem varje sommar. Förlossningen ska vara en positiv upplevelse. Vi har infört våra valfrihetsreformer för att alla kvinnor inte bara ska få plats i landstinget utan också få välja vilken vårdgivare de vill. Vi vill att alla kvinnor ska vara säkra på att de möts av en trygg och säker förlossningsvård.

►LÄS MER: Debatt: Taxiförare ska inte behöva bli barnmorskor i sommar

Frågan vi borde ställa oss är: När det nu finns en bred politisk enighet om att förlossningsvården ska prioriteras, varför hör vi från norr till söder om kvinnor som fött barn på vägar och om svårigheter att hålla platser öppna? Svaret ligger i att förlossningsvård är en form av akutsjukvård och att det händer att ett stort antal barn föds samtidigt på samma klinik.

För att undvika att klinikerna blir fulla i sådana situationer skulle vi behöva ha ett mycket stort antal platser som under en stor del av tiden står tomma. Precis som inom alla andra delar av sjukvården behöver vi bedöma hur stor överkapacitet vi kan bära. Även om vi vill prioritera förlossningsvården vill vi också ha resurser för cancersjuka barn, multisjuka äldre, unga med psykisk ohälsa och många andra delar av sjukvården.

I Stockholm har vi sex förlossningskliniker i det län som är Sveriges sjätte minsta till ytan, något som många andra landsting bara kan drömma om. Inför sommaren skjuter vi till 15 miljoner kronor för att stärka bemanningen av förlossningsvården. Vi inför åtgärder för att underlätta planeringen, vi flyttar över vård från förlossningsklinikerna till mödravårdscentraler för att avlasta och inför flera andra åtgärder för att sommaren ska bli så bra som möjligt.

►LÄS MER: Debatt: Lyssna på barnmorskorna i stället för på läkarna

Hittills har det inneburit att andelen kvinnor som får föda på den klinik de valt i första hand i princip ligger på samma nivå som innan BB Sophia stängde och att endast ett fåtal har behövt åka utanför länet.

Sanningen är att vårdpersonal, verksamhetschefer, förvaltningstjänstemän och vi politiker jobbar åt samma håll för att undvika situationer där kvinnor behöver föda i en taxi. Vi är inte nöjda så länge inte alla gravida kvinnor har möjlighet att kunna välja fritt.

Ella Bohlin (KD)

Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt