Ingenstans i förslaget står det att det bara är företag med en majoritet män i styrelserna som kommer att påverkas.
Ingenstans i förslaget står det att det bara är företag med en majoritet män i styrelserna som kommer att påverkas.

Facebooksidan Politikfakta har i ett spritt inlägg påstått att regeringen Löfven anser att bolagsstyrelser och politiska styrelser med 100 procent kvinnor är "helt lagliga och jämställda". Det stämmer inte om man tittar på det beslut om kvotering till bolagsstyrelser regeringen lagt fram.

Under fredagen la regeringen Löfven fram sitt förslag om kvotering till bolagsstyrelser. Runt 280 börsbolag och ett 50-tal statliga bolag kommer omfattas av en sådan ny lag om den går igenom i riksdagen.  Detta beslut har av flera kvoteringsmoståndare väckt stort motstånd. Under lördagen valde den högerinriktade Facebooksidan Politikfakta att lägga ut en bild som kritiserade förslaget.

► LÄS MER: No, Sweden is not "officially moving to a 6-hour working day"
 

"Regeringen Löfven vill göra det olagligt med bolagstyrelser bestående av 61 procent män. Bolagsstyrelser och politiska styrelser med 100 procent kvinnor anses dock vara helt lagliga och jämställda", står det i bilden som fått drygt 1 500 interaktioner på Facebook.

Påståendet att regeringen i sitt förslag anser att styrelser med 100 procent kvinnor är jämställda stämmer dock inte. Det framgår om man läser promemorian där regeringen kommer med förslaget.

Regeringens förslag går i praktiken ut på att ändra aktiebolagslagen på ett sådant sätt att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i alla börsnoterade aktiebolag ska vara av vardera kön. Går förslaget igenom ska bolag ha en sådan fördelning senast vid de årsstämmor som hålls 2019. Är så inte fallet kommer företaget att sanktioneras och tvingas betala mellan 250 000 och 5 000 000 kronor. Målet är att ha lagen på plats redan 2017. Aktiebolag som inte är börsnoterade kommer inte påverkas.

► LÄS MER: Nej, den här bilden är inte en tv-tablå från 80-talet
 

Ingenstans i förslaget står det att det bara är företag med en majoritet män i styrelserna som kommer att påverkas. Det står tydligt i den specifika lagtext som regeringen föreslår läggs till i aktiebolagslagen och som ser ut som följande:

"8 kap. Bolagets ledning
Jämn könsfördelning
46 c § I styrelsen i ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska båda könen vara representerade enligt följande. Om bolaget har
1. högst tre av bolagsstämman valda styrelseledamöter, ska bland dessa finnas personer av båda könen,
2. fyra eller fem av bolagsstämman valda styrelseledamöter, ska bland dessa finnas minst två personer av vardera kön,
3. sex–åtta av bolagsstämman valda styrelseledamöter, ska bland dessa finnas minst tre personer av vardera kön,
4. nio av bolagsstämman valda styrelseledamöter, ska bland dessa finnas minst fyra personer av vardera kön,
5. fler än nio av bolagsstämman valda styrelseledamöter, ska bland dessa finnas minst 40 procent av vardera kön.
Första stycket gäller även i fråga om ett aktiebolag i vilket samtliga aktier ägs av staten och förvaltas av Regeringskansliet."

► LÄS MER: Streckkoden säger ingenting om en varas ursprungsland
 

Regeringen anser alltså inte att bolagsstyrelser med enbart kvinnor är jämställda, och även bolagsstyrelser där så är fallet kommer att sanktioneras om den nya lagen går igenom. 

Efter bolagsstämmorna 2016 består de svenska börsbolagens styrelseledamöter till 32 procent av kvinnor och 68 procent av män.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset