Att polisen bjöd på kaffe handlade om att de ville få folk att röra sig ute på kvällarna.
Att polisen bjöd på kaffe handlade om att de ville få folk att röra sig ute på kvällarna.

Just nu cirkulerar flera påståenden om att våld mot tjänsteman ge upp till 14 år i fängelse i Australien. Samtidigt påstås det att stenkastning mot räddningspersonal i Sverige inte uppbär något straff alls. Det stämmer inte.

"I Australien kan stenkastning mot Räddningspersonal ge upp till 14 års fängelse. I Sverige bjuder polisen på kaffe.". Så lyder en serie olika Facebookinlägg som just nu sprids på sociala medier. Inläggen sprids tillsammans med en serie bilder som Viralgranskaren tidigare skrivit om.

Att den som i Sverige kastar sten mot en polis "belönas" med kaffe stämmer inte. Det påståendet refererar förmodligen till en aktion som ägde rum i Norrköping tidigare i maj och där polisen bjudit på kaffe i en stadsdel där attacker mot poliser tidigare förekommit. 

► LÄS MER: Här är bakgrunden till bilden av skrattande stenkastare

Att polisen bjöd på kaffe handlade om att de ville få folk att röra sig ute på kvällarna i stadsdelen så att vuxna som till exempel rastar sin hund kunde fungera som "naturliga väktare" och på så sätt motverka öppen kriminalitet i området.

I SVT:s reportage framgår det att polisen har som mål att lagföra de personer som i Norrköping kastat sten på polisen, men att det är svårt då de stått bakom garagelängor och polisen inte kunnat bevisa vem som faktiskt kastat stenarna.

Våld mot tjänsteman är ett allvarligt brott i svensk lagstiftning. Den som misshandlar eller hotar en tjänsteman kan dömas till fängelse i upp till fyra år. Är brottet ringa blir straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Den som räknas som tjänstman enligt lagen är den som utövar "myndighetsutövning". Domar i högsta domstolen har klassificerat allt från poliser till biljettkontrollanter som "tjänstemän".

Så hur ser situationen ut i Australien? Den är faktiskt väldigt varierande, och alla Australiens 6 delstater har olika lagar och straff för våld mot tjänsteman. I vissa fall är straffet 3 års fängelse, och i vissa långt högre.

► LÄS MER: Nej, de här kravallerna har ingenting med invandrare eller terrorism att göra

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset