Det kan vara extra viktigt att dubbelkolla uppgifter när gamla artiklar och påståenden sprids.
Det kan vara extra viktigt att dubbelkolla uppgifter när gamla artiklar och påståenden sprids.

Enligt en gammal artikel som sprids måste Sverige införa euro som valuta senast 2025. Men uppgifterna i artikeln har dementerats. Vi reder ut vad som gäller.

En artikel i Aftonbladet från den 22 maj 2017 har fått ny spridning, rubriken lyder ”Sverige måste säga ja till euro senast 2025”.

Artikeln har bland annat delats i Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” upprepade gånger, där den väckt starka reaktioner och rop efter ”Swexit”. Totalt har inläggen över 5 000 interaktioner.

Men stämmer det att Sverige måste införa euro som valuta inom en viss tidsperiod? Rikard Forslid är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

– Nej, det är inte korrekt. Jag kan inte se något scenario där EU skulle tvinga in Sverige, säger han.

LÄS MER: Nej, statistiken bevisar inte att Sverige är Europas farligaste land

Även Johan Wullt, presschef på EU-kommissionen i Sverige, dementerar att det skulle finnas ett tidsbundet krav.

– Det stämmer inte. Enligt EU-fördraget förväntas medlemsländerna ansluta sig till euron på sikt, men det finns inget bestämt slutdatum utan är upp till länderna själva när de uppfyllt kriterierna.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Uppgifterna om att Sverige skulle vara tvingade att ha infört euro som valuta senast 2025 kom från den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine. De hade tagit del av läckta dokument inför EU-kommissionens möte om eurons framtid den 31 maj 2017 som pekade på detta.

Uppgiften förnekades dock redan samma dag av EU-kommissionen.

– Det handlar om ett missförstånd. Vi diskuterade slutförandet av den ekonomiska och monetära union till 2025. Vi uppmuntrar alla medlemsstater att förbereda sig och ansluta sig till eurovalutan så snart de har förutsättningar, men det betyder inte att alla måste vara med 2025, sa EU-kommissionären Valdis Dombrovskis vid en presskonferens den 22 maj 2017 enligt SVT.

LÄS MER: Nej, Sverige har inte sämst BNP-tillväxt per capita – IMF använde fel siffror

Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker nekade till uppgifterna i september 2017 efter att hans årliga tal skapat uppmärksamhet i frågan.

– Min avsikt är inte att tvinga länder att ansluta sig till euron om de inte är villiga eller har möjlighet att göra det. Många av rubrikerna i den nationella tyska pressen är överdrivna, sa Juncker.

Vad är det som gäller?

Sverige folkomröstade om införande av euro 2003. Nej-sidan vann med närmare 56 procent av rösterna mot Ja-sidans dryga 42 procent.

I nuläget har 19 av de 28 EU-medlemsstaterna euro som officiell valuta. Tanken är att alla EU-länder ska vara en del av euroområdet så snart de uppfyller villkoren. Undantaget är Danmark och Storbritannien som har en särskild klausul som gör att de inte behöver vara en del av eurosamarbetet.

– Ett krav är att ens valuta ska vara med i det europeiska växelkurssamarbetet under minst två år innan man kan gå med. Så länge Sverige inte gör det så behöver vi inte vara med, säger nationalekonomen Rikard Forslid.

Kan EU tvinga Sverige till det?

– Nej, det fungerar inte politiskt. Tittar man på Brexit blir det tydligt att man inte kan tvinga länder djupare in i samarbetet än de själva vill, då finns det risk att de lämnar.

LÄS MER: Nej, den här bilden visar inte svenska våldsoffer

Tror du att Sverige kommer införa euro inom en tioårsperiod?

– Nej, det tror jag inte. Jag tror att man upplever att nuvarande system fungerar rätt bra. Men man ska aldrig säga aldrig, om det uppstår någon slags krissituation och Sverige inte kan klara den egna valutan kan det ändras, säger Rikard Forslid.

Dubbelkolla alltid gamla uppgifter

Med anledning av de uppgifter som publicerades i tysk press den 22 maj 2017 var det inte särskilt uppseendeväckande att Aftonbladet skrev en artikel om det samma dag. Det är dock inte alls ovanligt att artiklar ligger kvar utan uppdateringar även om uppgifter har ändrats.

Därför är det alltid extra viktigt att kolla upp om någonting nytt har hänt i fallet när du stöter på gamla artiklar och påståenden som sprids.

Kraven för att införa euro

För att få införa euron finns det fyra huvudkriterier som medlemsstaterna måste uppfylla, de så kallade konvergenskriterierna eller Maastrichtkriterierna.

1. Prisstabilitet – inflationen får inte överstiga den genomsnittliga inflationen i de tre medlemsstater som har lägst inflation med mer än 1,5 procentenheter.

2. Sunda statsfinanser – budgetunderskottet får inte överstiga tre procent av BNP och statsskulden får inte överstiga 60 procent av BNP.

3. Stabil växelkurs – den nationella valutan måste ha varit ansluten till växelkursmekanismen, ERM 2, i minst två år utan några större påfrestningar.

4. Låg långfristig räntenivå – den långfristiga räntan får som högst ligga två procentenheter över räntan i de tre medlemsstater med bäst prisstabilitet.

Källa: EU-kommissionen

Om Viralgranskaren

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill att vi ska granska sanningshalten i? Tveka inte att höra av dig till oss på Facebookpå Twitter eller på mejl.

Viralgranskaren följer det svenska journalistförbundets yrkesetiska regler samt de riktlinjer som det internationella faktakollsnätverket IFCN har satt upp.

Här kan du läsa mer om hur Viralgranskaren jobbar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset