New York
New York

Delar av Shanghai, Bombay, New York och andra storstäder hotar att hamna under vattnen även om den globala uppvärmningen kan bromsas till två grader, enligt forskare.

Landområden där det i dag bor 280 miljoner människor kommer att dränkas när havsnivåerna stiger till följd av temperaturökningar på två grader. Blir uppvärmningen fyra grader handlar det om ytor som i dag bebos av över 600 miljoner, enligt USA-baserade Climate Central.

Forskarna bedömer att båda alternativen kan bli verklighet inom 200 år, men troligare är att det handlar om många sekel, kanske under en så lång period som 2 000 år. Radikala minskningar av växthusgasutsläppen är enligt Climate Central det effektivaste sättet att bromsa uppvärmningen.

Att nå en överenskommelse om att begränsa temperaturökningarna till två grader över förindustriella nivåer är ett av målen under FN:s klimatmöte i Paris, som startar i slutet av november.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset