Torben Staehr vill ha ett humanare och grönare Malmö, men alla hans idéer har fått avslag. Bland annat den om särskilda samtalsbänkar, där den som är  pratsugen kan slå sig ner. – Det var en given vinnare. När inte ens det gick kände jag: ”Det här är ingen idé.”
Torben Staehr vill ha ett humanare och grönare Malmö, men alla hans idéer har fått avslag. Bland annat den om särskilda samtalsbänkar, där den som är  pratsugen kan slå sig ner. – Det var en given vinnare. När inte ens det gick kände jag: ”Det här är ingen idé.”

Intresset för att lämna medborgarförslag är svalt bland Malmöborna. I stället väljer de sociala medier för att påverka politikerna. På nätet har Malmöinitiativet samlat närmare 2 500 underskrifter.

Under det första halvåret 2012 lämnades ett tjugotal medborgarförslag in till stadsdelsförvaltningarna i Malmö. Engagemanget är större för Malmöinitiativet, ett idéforum på nätet med digitala namnlistor. Förslag med minst 100 underskrifter hamnar direkt på berörda politikers bord.  

– Bakom medborgarförslag står oftast bara en person, då blir effekten inte lika stark. Och förslaget går inte direkt till den berörda nämnden, säger Grethe Lindhe, projektledare för Malmöinitiativet. 

Malmöbon Torben Staehrs initiativ om gratis kollektivtrafik stöds av 128 personer, och har därför diskuterats av politikerna. Men de nobbade idén. 

– Det är ju en kontroversiell fråga, då får man kanske bli nöjd med att det blir lite debatt. Men det är konstigt att miljöfrågorna alltid förlorar, säger Torben Staehr. 

Idén om en tysk ölträdgård, en så kallad biergarten, på Karlskronaplan i Malmö har fallit i bättre jord hos politikerna. Tekniska nämnden är positiv, men vill att initiativtagaren ska få med sig andra krögare.

För Torben Staehrs del blir det inga fler förslag. Inget av hans fem medborgarförslag eller 24 Malmöinitiativ har realiserats. 

– Nu har jag gett upp, säger han.

Möjligheten att lämna medborgarförslag finns inte i hela Skåne. Den finns i Lund – under första halvåret inkom cirka 30 förslag – men inte i Helsingborg. 

– Politikerna anser att den representativa demokratin är tillräcklig. Via hemsidan finns andra ingångar till att lämna förslag och skriva till politiker, säger Martin Arkel, biträdande kommunikationsdirektör i Helsingborg.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset