Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP).
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP).

I dag, torsdag, fattar riksdagen ett avgörande beslut som kommer att påverka oss alla för lång tid framöver. Svensk film är något som berör många under livets alla skeenden, från barndom till vuxenvärld. Filmen är ett verktyg för att både beskriva och utmana vår samtid. För att underhålla liksom att ställa de svåraste av frågor.

För att vi även framöver ska ha en levande filmbransch behöver två grundförutsättningar komma på plats, stabil finansiering och ökat inflytande. Regeringens filmproposition fokuserar därför på just dessa.

De finansiella förutsättningarna för filmbranschen har förändrats radikalt under de senaste åren. Precis som övriga samhället påverkar den omfattande digitaliseringen hur filmskapande ska kunna bli lönsamt. En starkt bidragande faktor är att vi numera inte konsumerar film på DVD utan i stället gått över till olika streamingtjänster.

►LÄS MER: Kulturutskottet sågar dyrare bio

Som politiker står vi inför ett val. Antingen fortsätter vi i gamla hjulspår och hoppas på att filmbranschen ska hitta en ännu oupptäckt skattkista. Eller, så tar vi mod till oss och vågar utmana de som skyddar sina egna intressen i första hand. Vi behöver bygga en stabil grund så att det i framtiden ska kunna finnas lönsamhet för fler i en mycket viktig bransch.

Med denna växling kan regeringen nu gå in och lägga en ekonomisk grund för den svenska filmen. Filmstödet ökar därför med 235 miljoner per år redan nästa år. Utöver detta kommer flera av de aktörer som i dag lägger pengar i det så kallade filmavtalet att lägga in ytterligare miljontals kronor vilket i praktiken innebär att den svenska filmbranschen har tillgång till större finansiering än någonsin för att skapa mer film.

Utöver mer stabila ekonomiska förutsättningar så behövs det mer inflytande för alla de som skapar film. Det system som vi nu lämnar har inneburit att det i praktiken bara är de som kan visa film som får vara med och bestämma över hela filmbranschen, inte de som skriver manus, regisserar eller är skådespelare. Detta framstår som absurt, men så har det varit. I propositionen för den nya filmpolitiken finns förslag på tre olika branschråd där hela branschen kan komma till tals, inte bara en del av den.

Moderniseringen av svensk filmpolitik är en av de allra största och viktigaste kulturreformerna som vi kommer att fatta beslut om under den här mandatperioden. Därför är det glädjande att förslaget att lämna filmavtalet har fått starkt och brett stöd inom filmbranschen, inte minst hos de parter som tidigare har stängts ute från beslutsrummen, till exempel dramatikerna, manusförfattarna och regissörerna. 70 procent av de svarande remissinstanserna ställer sig bakom den omläggning som nu sker.

LÄS MER: Oro inför den nya filmpropositionen

I dag kommer vi att debattera den nya politiken i riksdagen. Regeringen kommer självklart att lyssna till och sedermera återkomma till riksdagen med hur vi kommer att tillmötesgå de kompletteringar som det fattas beslut om. Stora förändringar kommer inte sällan utan kritik, det har regeringen varit mycket väl medveten om under hela den pågående processen. Särskilt känsligt blir det när makt ska delas på fler aktörer än tidigare, för att förändring ska bli möjlig.

Det senaste årets intensiva och levande filmdebatt är i sig ett bevis på behovet av den nu presenterade politiken. I stället för en sluten debatt i en liten krets har vi en öppen, offentlig debatt om målen för svensk film och hur vi ska ta oss fram till dessa. Alla områden inom kulturpolitiken utvecklas genom samtal, nu gäller den principen också svensk film.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt