Riksbanken skakar om marknaden med en ny räntesänkning. Reporäntan sänks med 0,15 procentenheter till —0,25 procent. Nu

Överraskande men inte obefogat, säger ekonomer.

Beslutet fattades vid ett extramöte, och följer på räntesänkningen till —0,10 procent den 11 februari. Utöver räntesänkningen har Riksbanken även beslutat att köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor.

Riksbanken har sedan februarimötet redan köpt statsobligationer för 10 miljarder kronor för att stimulera inflationen.

Dagens åtgärder motiveras med att den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att avbryta trenden uppåt för inflationen

– Det var överraskande, säger Törbjörn Isaksson, makroekonomNordea.

– Det har varit en snackis på marknaden ett par dagar och Riksbanken har sagt att man kan komma att agera mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Men vi har inte riktigt sett något skäl till det, fortsätter han.

Beskedet visar att Riksbanken inte är nöjd med kronans utveckling.

– Det som förvånar oss är att i handelsvägda termer, vilket är det sätt som Riksbanken gör sina prognoser på, är kronan i linje med vad Riksbanken hade i sin februarirapport. Men Riksbanken har bestämt sig att hålla kronan svag och man nöjer sig inte med den inflationsuppgång som har skett, säger Isaksson.

Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén instämmer i att det var oväntat att beskedet kom mellan ordinarie räntemöten.

– Och det visar väl på att Riksbanken är bekymrade och tar inflationsmålet på högsta allvar, säger han.

– Inte helt obefogat och kommer att bidra till inflationen lite, säger han vidare om beslutet.

Huruvida den allt lägre minusräntan påverkar bankernas agerande återstår att se, får vi exempelvis se minusränta på sparkontot nu?

– Jag vet inte, möjligtvis, säger Dillén.

Marknadsreaktionen lät inte heller vänta på sig.

Kronan föll drygt 15 öre mot både euron och dollarn efter räntebeskedet. Svenska marknadsräntor faller samtidigt ned mot nya rekordlåga nivåer.

Räntan på en tvåårig statsobligation ligger kort efter räntebeskedet på —0,33 procent, medan räntan på den tioåriga obligationen har fallit till 0,61 procent.

En dollar kostar samtidigt 8:81 kronor, medan euron ligger på 9:33 kronor.

– Den viktigaste effekten är att Riksbanken signalerar att den tar sitt uppdrag rörande ett inflationsmål på runt 2 procent på allvar. Det är bra att den signalerar det så klart, säger John Hassler, ordförande i Finanspolitiska rådet.

Han lägger till att det under en tid funnits vissa tvetydigheter kring hur allvarligt banken ser på inflationsmålet, då man bland annat tagit in bostadspriser i resonemanget.

– De här kommer att leda till en bättre förankring för de långsiktiga inflationsförväntningarna. Det är viktigt att inte hushåll och företag börjar tvivla på att målet ska nås. Tror de att inflationen blir låg blir det svårare för Riksbanken att få upp den.

Den nya reporäntan gäller från den 25 mars. De nya omgångarna så kallade stödköp av obligationer på andrahandsmarknaden kommer att genomföras i omgångar, med start på torsdagen den 26 mars och beräknas vara slutförda i början av maj.

"Riksbankens sammantagna köp kommer därmed att uppgå till cirka 7 procent av den utestående volymen av nominella statsobligationer på den svenska marknaden", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken meddelar också att: "Reporäntan förväntas ligga kvar på den nu beslutade nivån åtminstone till andra halvåret 2016".

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset