Med studien hoppas forskarna kunna göra det möjligt att utveckla bättre behandlingsmetoder för många vanliga sjukdomar.
Med studien hoppas forskarna kunna göra det möjligt att utveckla bättre behandlingsmetoder för många vanliga sjukdomar.

Vet du om du eller någon av dina vänner löper en risk för att drabbas av cancer, diabetes eller fetma? Genom att svara på hälsorelaterade frågor på Facebook hoppas forskare ta reda på vad som orsakar sjukdomarna och därigenom motverka dem.

Om du vill veta mer om dina gener är Facebook kanske inte det första du tänker på. Men i ett ambitiöst försök att samla genetisk information vill forskarna i projektet Genes for Good, använda den sociala nätverkssajten för att kartlägga dig.

Genom att besvara ett antal frågor som rör din livsstil och hälsa via Facebook-appen, hoppas forskarna kunna samla tillräckligt mycket data för att ta reda på vilken roll generna och miljömässiga faktorer spelar, när det gäller sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och schizofreni – och i det långa loppet motverka dem, skriver The Huffington Post.

Genes for Good hoppas kunna samla ihop data från 20 000 människor och därigenom skapa en enorm databas av hälsorelaterad information. Genom att använda sig av Facebook kan de dessutom nå ut till stora grupper från olika segment.

Så här kommer undersökningen att gå till: Facebook-användare loggar in på sin profil via appen och besvarar frågor som bland annat rör deras psykiska välmående, användning av tobak och alkohol, deras sömn-, mat- och träningsvanor. Därefter får deltagarna som väljs ut göra ett salivtest som analyseras på ett laboratorie. Deras DNA testas och jämförs med deras Facebook-uppgifter. Men deltagarna kommer, av etiska skäl, inte att få veta om de ligger i riskzonen för genetiska sjukdomar.

– Det kan vara en bra sak, om du bedriver forskning är inte din uppgift att varna människor för risker, det behöver du rådgivare för, säger Dr Arthur Caplan, professor i medicinsk etik vid New York University.

Med studien hoppas forskarna kunna göra det möjligt att utveckla bättre behandlingsmetoder för många vanliga sjukdomar. Dock finns det en oro bland forskningsteamet för att deltagare inte kommer att känna sig helt bekväma med att lämna ifrån sig privat information.

– Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla din information säker och vi hoppas att folk kommer att känna att det är värt att delta i undersökningen för att öka kunskaperna om sambanden mellan hälsa, sjukdom och miljö, säger Arthur Caplan.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset