Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

I samband med att Stockholms stad ser över riktlinjerna för stadens ekonomiska bistånd kommer målet att starkare få in barns rättigheter. Det kommer bland annat innebära en särskild sommarlovspeng för barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd och att papperslösa barn kan beviljas ekonomiskt bistånd.

Stockholms stad kommer att se över reglerna för ekonomiskt bistånd, alltså det som tidigare kallats socialbidrag. Målet med detta är enligt det miljöpartistiska socialborgarrådet Åsa Lindhagen att tydligare få in ett perspektiv som tar hänsyn till barns rättigheter.

– Det kan leda till att socialtjänsten särskilt ser till barnens behov i fler beslut, där familjen kanske annars fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd, säger hon till DN.

LÄS MER: Nu kommer alla unga få 800 kronor i bidrag för glasögon

De nya riktlinjerna ska bland annat innebära att barn till papperslösa ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd. Det är idag inte möjligt.

– Stockholm ligger efter, Malmö har jobbat med bistånd till de här barnen i flera år. Det handlar också om vad som behövs för att barnen ska ha tak över huvudet. Jag känner otroligt starkt för den här gruppen, säger Åsa Lindhagen till DN.

Vuxna papperslösa, alltså personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige för att till de till exempel fått avslag på ett uppehållstillstånd, har idag inte rätt till ekonomiskt bistånd utan bara akut nödhjälp. Det kommer de i Stockholm inte ha möjlighet till i framtiden heller, däremot deras barn.

Eftersom detta i praktiken kan komma att innebära att de papperslösa föräldrarna berörs av biståndet ska socialtjänsten ställa krav på vuxna med barn som tar emot ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande. Hur detta ska gå till i praktiken är ännu inte helt klart, men Lindhagen lyfter vikten av samarbete med civilsamhället.

En annan nyhet i Stockholms nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd är att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd kommer att få en extra så kallad sommarlovspeng. I praktiken innebär det en extra utbetalning på 440 kronor per barn från och med nästa år.

Fakta: ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, som tidigare kallades socialbidrag, kan beviljas den person som inte kan försörja sig och sin familj på annat sätt. Ekonomiskt bistånd är individuellt prövat och omfattar vissa krav, som till exempel att du om du är arbetslös måste vara anmäld hos Arbetsförmedligen och söka alla jobb du kan klara av.

Källa: Stockholms stad

LÄS MER: Räkneexempel om invandrares bidrag ett ”hopkok”

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset