Skärpta straff för allt från mord till förtal är riksdags­partiernas löften inför det stundande valet. Samtliga partier är i dag, i mer eller mindre utsträckning, för skärpta straff.

Fredrik Sandberg/TT

Experter är kritiska till utvecklingen. Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet: ”Att bara spärra in folk är föråldrat.”

Yvonne Åsell/TT

Anne Ramberg.

– Med den utvecklingen riskerar vi bara ett mer ojämlikt samhälle med allt räddare invånare, säger Henrik Tham, professor emeritus i kriminalpolitik vid Stockholms universitet.

I ett nytt lagförslag som nyligen lämnades in till regeringen föreslog alliansen att livstids fängelse ska dömas ut i betydligt större utsträckning än idag. I dagarna meddelade också regeringen att man förbereder för skärpta straff för sexköpare samt för människohandel. 

►Ask vill skärpa straff för vapenbrott

Men frågan om skärpta straff är inte bara en av alliansregeringens målsättningar, även partier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig bakom förslag om skärpta straff för viss brottslighet. 

– Det är en väldigt tydlig utveckling över tid. Sedan 1965 har vi sett att allt fler är för en utvidgning av straffrätten, man kriminaliserar det som tidigare inte varit kriminellt, vidgar definitionerna och höjer straffen, säger Tham.

►Hulthén (S) kräver skärpta straff efter skottdåd

Enligt Tham är partierna i dag mer inriktade på just straffskärpningar än på de andra sätt som kan användas för att reglera brottsligheten. 

– Välfärdsstaten har blivit ett nyliberalt samhälle där man ska ta ansvar för sina handlingar, ”make crime do time” tycker jag sammanfattar det bra. Detta märks till exempel på synen på missbrukare som förr sågs som offer för omständigheter och som man skulle hjälpa och vårda men som i dag får stå sitt kast, säger Tham.

Argumentet att skärpta straff skulle fungera i avskräckande syfte, tror inte Tham på. 

►Utredare föreslår hårdare straff

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, är också kritisk till att allt för stort fokus läggs på straffskärpningar.

– Forskning visar att högre straff inte leder till lägre brottslighet och när man talar om att skärpa straffen måste man också kunna visa på en effektivitet, att bara spärra in folk är föråldrat, säger hon.

Rättsexpert: En svår fråga

Hårdare straff är en valslogan som återkommer gång på gång som svar på frågan om hur vi ska minska brottsligheten.

Frågan är dock ofantligt mycket mer komplicerad än att den kan formuleras den i två säljande ord – en av det moderna samhällets svåraste frågor. Den spänner över allt från sociologi till juridik, från psykologi till nationalekonomi. Och så vidare.

Om man vill ha hårdare straff så är det rent lagtekniskt mest effektivt att höja minimistraffen eftersom det är där som straffen normalt hamnar. Samtidigt vore det politiskt mer rimligt att verka för att domstolarna skulle använda hela straffskalan – vilket man i princip inte gör.

Då skulle vi få en mer nyanserad, och sannolikt i de flestas ögon, mer rättvis straffmätning. Och det är nog där som de flesta egentligen vill att vi ska landa snarare än med ett straffsystem som bara är ”hårt” rakt av.

STEFAN WAHLBERG
Metros rättslige expert

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset