Det är högst ovanligt i dagens värld att nya arter av stora däggdjur upptäcks. Men nu har det hänt. Forskare har hittat en ny art av markatta i regnskogarna i Centralafrika. Hur apan har undgått upptäckt tills nu är en gåta.

Noel Rowe

Den helt nya arten lesula hittades redan 2007 i Kongo-Kinshasa, men det är först nu som den har beskrivits vetenskapligt.

Den nya arten kallas  lesula  av lokalbefolkningen och har fått det vetenskapliga namnet Cercopithecus lomamiensis.

Den upptäcktes av en slump när forskare i juni 2007 råkade få syn på ett ungt exemplar i fångenskap i en inhägnad i staden Opala i den centrala delen av Kongo-Kinshasa.

De kunde snabbt konstatera att det troligen rörde sig om en tidigare okänd art, även om den var välkänd av traktens jägare. En inventering av skogarna i regionen ledde så småningom fram till att arten kunde observeras i det vilda.

Gammal art

Nu vet man att utbredningsområdet sträcker sig över en yta av 17 000 kvadratkilometer, och ligger inklämt mellan två stora floder, Lomami och Tshuapa.

Lesulan är närmast släkt med ugglemarkattan (Cercopithecus hamlyni), en annan regnskogsapa med utbredning längre österut. Men de två arterna har varit åtskilda under mycket lång tid. Genetiska analyser visar att de gick skilda vägar för 1,7 til 2,8 miljoner år sedan, och har varit isolerade från varandra sedan dess.

De båda arterna skiljer sig dessutom dramatiskt åt utseendemässigt. Ugglemarkattan är mycket mörk och har en ansiktsteckning som, precis som namnet antyder, liknar en ugglas.

Egenartat utseende

Lesulan däremot, är mycket ljusare, och har anletsdrag som ser ut att ha lånats från en vis gammal gubbe. I övrigt liknar den en typisk markatta. Den tillhör de större arterna inom släktet med en vikt på upp till sju kilo.

Varför den inte har beskrivits vetenskapligt förrän nu, är något av ett mysterium. Enligt forskarna, som beskriver arten i Public Library of Science, är den inte ovanlig. Den är dock skyggare än andra arter, och forskarna påpekar att området där den förekommer är ett av de minst utforskade i Afrika.

Frågan är nu hur dess framtid ser ut. För tillfället förekommer ingen skogsavverkning eller gruvdrift i regionen, men jakten efter djungelkött är hård och på sikt kan arten komma att hotas om den inte får någon form av skydd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset