Kärnavfallsavgifterna bör beräknas på en driftstid på 50 år, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Bilden visar reaktor 1 i Oskarshamn.
Kärnavfallsavgifterna bör beräknas på en driftstid på 50 år, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Bilden visar reaktor 1 i Oskarshamn.

Kärnavfallsavgiften bör beräknas på en reaktordriftstid på 50 år i stället för 40 år, anser Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).Det pekar på att avgiften inte behöver höjas för åren 2018-2020.

SSM har fått i uppdrag att utreda vilken driftstid för kärnkraftsreaktorerna man bör utgå i från när kärnavfallsavgifterna ska beräknas. På fredagen skickades den färdiga utredningen till regeringen.

SSM anser att avgifterna bör beräknas utifrån en driftstid på 50 år i stället för som i dag 40. Det talar för att avgifterna kan ligga kvar på i snitt 4,1 öre per kilowattimme (kwt). En driftstid på 40 år hade snarare pekat på en avgift på 7 öre per kwt.

Det är dock regeringen som nästa höst ska ta beslut om avgifterna för 2018-2020. Innan dess kommer kärnkraftsindustrin med nya kostnadsberäkningar i januari, vilket också kan påverka avgiften.

SSM:s ställningstagande om en beräknad drifttid på 50 år förutsätter att regeringen genomför de förändringar i finansieringslagen och finansieringsförordningen som bland andra SSM föreslog till regeringen i juni 2013. De innebär ändring av beräkning av säkerheter samt breddade placeringsmöjligheter för kärnavfallsfonden. Miljödepartementet siktar på att lägga fram en proposition i vår.

Redan 2013 förespråkade SSM en beräknad driftstid på 50 år. Sedan dess har kärnkraftsbolagen beslutat om stängning av flera av de äldsta reaktorerna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset