En pappas kärlek viktigare än mammans Att bli bortstött av sin pappa kan sätta djupare spår i personligheten än när det är mamman som överger.
En pappas kärlek viktigare än mammans Att bli bortstött av sin pappa kan sätta djupare spår i personligheten än när det är mamman som överger.

Att bli bortstött av sin pappa kan lämna djupare spår i ett barns personlighet än en mammas svek, visar ny forskning. Anledningen är att han oftast har högre status.

De nya rönen går på tvärs mot traditionella synen att mamman är den viktigaste personen i barnets liv. Genom att granska 500 studier från olika länder om hur hur barn påverkas av att bli övergiven av en förälder, har forskare dragit slutsatsen att förlusten av kärlek från den förälder med högst status skadar mest. I de allra flesta fall var detta pappan. 

De barn som stötts bort av den ena föräldern tenderar att vara mer ängsliga och oroliga, mer aggressiva och fientliga mot sin omgivning. Dessa personlighetsdrag hänger kvar även i vuxen ålder, visar studien, som publicerats i Personality and Social Psychology Review. Dragen blir också tydligare om det är  högstatusföräldern som övergett barnet. 

Enligt forskarna är de delar av hjärnan som aktiveras vid traumat desamma som aktiveras vid fysisk smärta. Men den psykiska smärtan kan återupplevas när traumat spelas upp gång på gång i barnets inre.

Studien visar också att det inte finns några kulturella skillnader i studien. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset