Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Arkivbild.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Arkivbild.

Kulturbudgeten var en besvikelse för många konstnärer. Men nu presenterar regeringen en handlingsplan för att förbättra deras yrkesvillkor. En utredning som ska ta ett helhetsgrepp om konstnärspolitiken väntas bli färdig till 2018.

Bild- och formområdet fanns inte med i årets kulturbudget, och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) lovade att en handlingsplan var på gång. Under torsdagen presenterade kulturdepartementet nu en sådan, uppdelad på nio punkter.

Det mest konkreta förslaget är utredningen "Konstnärernas villkor" som ska vara klar till 2018 och ledas av Ann-Christin Nykvist, i dag ordförande för Sveriges konstföreningars riksförbund.

– Det här är första utredningen på 20 år, vilket är anmärkningsvärt. Ingen tidigare regering har tagit det här helhetsgreppet så det är helt nödvändigt. Det är ett outvecklat politikområde som nu får ett större första steg, även om det bara är ett grundläggande steg, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Analyserar ersättningssystem

Utredningen ska kartlägga konstnärers möjligheter att verka professionellt, bland annat genom att analysera ersättnings- och stödsystem.

– Jag är trots allt lite besviken. Vi hade hoppats på lite mer redan nu. Men det är välkommet att man går till botten med konstnärers villkor, säger Katarina Jönsson Norling, ordförande för Konstnärernas riksorganisation, KRO.

Alice Bah Kuhnke säger sig förstå besvikelsen.

– Konstnärer har fått stå tillbaka sedan länge. Men utredningen handlar mycket om att titta på ersättningsnivåer och hur de samspelar med andra socialförsäkringar och allt det som ger förutsättningar till en ekonomi och att överleva med yrket konstnär, säger hon.

Att man ska göra en översyn av ersättnings- och socialförsäkringssystemen välkomnas av Katarina Jönsson Norling. Hon tycker också det är positivt att utredningen ska analysera hur kultursamverkansmodellen påverkar konstnärerna och att bild och form nu blir ett eget område i modellen.

"För lite pengar"

Regeringen förstärker också den individuella visningsrätten med cirka fyra miljoner kronor under 2017. Stödet kan jämföras med författarnas biblioteksersättning, och är det belopp konstnärer får när deras konst visas på offentliga platser.

– Det är tyvärr alldeles för lite. Målet var att det skulle ha samma nivå som biblioteksersättningen men glappet har ökat med tjugo miljoner sedan 2010, trots de fyra miljonerna, säger Katarina Jönsson Norling, som har räknat ut att tillskottet motsvarar cirka tusen kronor till varje konstnär.

Hon väntar sig fler satsningar under kommande år.

– Vi hoppas nu att kulturministern lever upp till löftet att konstnärer står först i kön inför kulturbudgeten 2017.

Förslagen kan läggas fram först tidig vår 2018 framhåller Alice Bah Kuhnke, men lägger till:

– Självklart ska vi göra en massa politik som kommer konstnärer till gagn fram till det.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset