En ny lag kan hindra att människor köper sig före i vårdköer. Arkivbild.
En ny lag kan hindra att människor köper sig före i vårdköer. Arkivbild.

Den som har en privat vårdförsäkring ska inte längre kunna gå före i kön inom sjukvård som är offentligt finansierad. Regeringen vill, med stöd av V, skärpa lagen.

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt i Sverige på senare år och i dag har omkring 650 000 personer en sådan. En utveckling som sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill få stopp på.

"Att störst behov ska gå först är en grundbult i den svenska modellen för hälso- och sjukvård. Genom lagändringen kan vi säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården", skriver han på regeringens hemsida.

– Det handlar om att man i de avtal som finns mellan landsting och privata aktörer ska tydliggöra principen om vård efter behov, säger Wikström till TT.

– Det ger också bättre möjlighet att följa upp hur den här principen faktiskt efterföljs, säger han till TT.

Lika värde

Utgångspunkten är hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf som bland annat slår fast att vård ska "ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet" och att "den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården".

I ett mejl till TT kommenterar branschorganisationen Svensk Försäkring förslaget:

"Försäkringspatienter köper sig inte, som Wikström säger, förbi vårdkön. Vi ska nu studera förslaget och se vad det faktiskt innehåller", skriver chefekonom Eva Erlandsson.

"Det är olyckligt att regeringen kritiserar en efterfrågad och uppskattad försäkring i stället för att fokusera på de utmaningar som finns med kvalitet och tillgänglighet i vården. Det är de offentliga resurserna som avgör vilken vård en patient får i den offentliga vården, inte förekomsten av privata alternativ", fortsätter hon.

På remiss

Ett lagförslag, som är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet, ska nu gå på remiss. Lagändringarna beräknas kunna träda i kraft den 1 juli nästa år och Gabriel Wikström hoppas på stöd från de borgerliga i riksdagen.

– De kan inte heller stillatigande titta på när vi har en utveckling där andelen privata sjukförsäkringar ökar och där vi riskerar att få en gråzon där den här typen av köp förbi kön växer, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset