Den rikaste tiondelen tjänade 2016 nästan lika mycket som den fattigaste halvan av befolkningen, visar statistik från SCB.
Den rikaste tiondelen tjänade 2016 nästan lika mycket som den fattigaste halvan av befolkningen, visar statistik från SCB.

Sverige har länge räknats som ett av världens mest jämlika land – men de senaste åren har gapet mellan rika och fattiga blivit allt större. Enligt SCB är inkomstskillnaderna just nu på den högsta nivån sedan mätningarna startade.

Färsk statistik från SCB visar att inkomstutvecklingen varit gynnsam mellan 2005-2016. Under perioden har den reala standarden, det vill säga justerat för inflation, ökat med 35 procent.

Men samtidigt växer också gapet mellan låg- och höginkomsttagare och enligt SCB är inkomstskillnaderna just nu på den högsta nivån sedan mätningarna startade.

Orsaken är delvis att gruppen fattiga blivit allt fler. SCB:s beräkningar visar att andelen personer med låg ekonomisk standard gått från 10 procent 2005 till 14 procent 2016.

LÄS MER: Expert: Dyra bostäder för studenter kan leda till ojmälikhet

Den tiondel av befolkningen med högst inkomst har å andra sidan tagit en väg i motsatt riktning – dessa personer tjänar allt mer. 2016 nådde gruppen en nivå där de tjänar nästan lika mycket som den fattigaste halvan av hela befolkningen – det vill säga nära 30 procent av de totala inkomsterna, enligt SCB.

Hans Heggeman, expert på inkomststatistik på SCB, säger till Sydsvenskan att utvecklingen beror på att reallönerna och kapitalinkomsterna ökat samtidigt som skatterna sänkts.

LÄS MER: Fler dör fattiga och ensamma

– Det gynnar de som redan har höga inkomster och missgynnar dem som ligger i lägre delen av inkomstskalan, bor i hyresrätt och är beroende av ersättning från a-kassa, sjukpenning eller studiebidrag. De stiger inte i samma takt som reallönerna.

Högst inkomst i storstadskommunerna

Högst medianinkomst 2016 hade Danderyd med 418 000 kronor och det är främst kommuner i storstadsområdena som ligger i topp. Undantag är Kiruna och Gällivare som ligger på plats 9 respektive 11 bland Sveriges 290 kommuner. I 125 av kommunerna var medianbeloppet lägre än 300 000 kronor.

Bäst utveckling sedan år 2005 har det varit i Gällivare, en ökning med 33 procent. Fem av de sju kommuner som hade bäst inkomstutveckling mellan 2005 och 2016 ligger i Norrbottens län. Övriga fyra är Kiruna, Arjeplog, Överkalix och Pajala. I 88 kommuner var ökningen lägre än 20 procent.

Källa: SCB, gäller åldersgrupperna 20–64 år

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset