Allt fler vill läsa ekonomi i gymnasieskolan.
Allt fler vill läsa ekonomi i gymnasieskolan.

Ekonomiprogrammet ökar mest i senaste valet till till gymnasieskolan. Mest minskade naturvetenskapsprogrammet. Fler väljer yrkesprogram, och allra mest ökar fordons- och transportprogrammen, visar Skolverkets nya statistik.

Skolverkets siffror gäller vilka val eleverna i grundskolorna gjorde i våras inför höstens termin i gymnasieskolan.

Samhällsvetenskapliga programmet är störst, med 16,9 procent av ansökningarna.

Men ekonomiprogrammet har ökat i popularitet i många år, och lockade inför detta läsår 14,3 procent. Ökningen motsvarar 1 200 elever.

– Ekonomiprogrammet har ökat ända sedan den nya gymnasieskolan infördes 2011. Det är ett högskoleförberedande program, men det ger också en tydlig bild av ett möjligt framtida arbetsliv, vilket kan vara attraktivt för många elever, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

Ekonomiprogrammets ökande popularitet innebär att det passerade naturvetenskapliga programmet, som backade med en procentenhet till 13,7 procent. Antalet sökande var 400 färre än förra året.

Flera förklaringar

Skolverket ser flera möjliga förklaringar till förändringarna.

– Andra högskoleförberedande program som ökar kan ha utgjort ett förstahandsval det här året. Teknikprogrammet, som delvis har närliggande ämnen, fortsätter att öka,  liksom ekonomiprogrammet där man läser flera kurser matematik , säger Torun Rudin.
Hon tillägger att även skolors lokala utbud kan styra elevernas val.

Minst bland de högskoleförberedande programmen lockade de estetiska och humanistiska.

Totalt sökte 62 procent av eleverna högskoleförberedande program i första hand, en minskning med 1,2 procentenheter.

Yrkesprogrammen ökar

Nästan alla yrkesprogram lockade fler sökande. Mest ökade fordons- och transportprogrammet, som söktes av 5,1 procent, vilket innebär 900 fler elever än i fjol.

Mest populärt är dock el & energi, med 5,4 procent. Det ökade också, med 600 elever.

De enda yrkesprogram som minskade var restaurang- och livsmedels- samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Statistiken gäller elevernas förstaval till nationella gymnasieprogram. Alla får inte sitt förstaval. Enligt Skolverkets beräkning var 84,1 procent behöriga till sitt förstaval.

Siffrorna är preliminära, slutlig statistik kommer i oktober.

LÄS MER: Studievägledarens 6 tips inför omvalet till gymnasiet

 

Fakta

Andel sökande till gymnasieskolans högskoleförberedande program i procent:

Samhällsvetenskap             16,9
Ekonomi                               14,3
Naturvetenskap                   13,7
Teknik                                    9,5
Estetiska                                6,1
Humanistiska                       0,6

Andel sökande till yrkesprogram:

El & energi                            5,4
Bygg & anläggning              5,1
Fordon & transport              5,1
Vård & omsorg                     4,4
Barn & fritid                          4,0
Handel och adm                  3,2
Naturbruk                             2,9
Hantverk                               2,5
Restaurang och livs             1,6
Industritekniska                   1,6
VVS och fastighet                1,2
Hotell & turism                     0,9

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset