Många studenter har upplevt psykisk ohälsa under det senaste läsåret, visar en ny rapport. Resultatet är oroväckande, menar Saco studentråd som har beställt undersökningen. “Utvecklingen känns igen i akademikeryrken”, säger ordförande Malin Påhls Hansson.

Ungdomsbarometern har på uppdrag av Saco studentråd genomfört en undersökning om studenters psykiska ohälsa. Resultatet visar bland annat att fem av tio studenter har upplevt psykisk ohälsa under det senaste läsåret.

LÄS MER: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar kraftigt

Tidigare undersökningar visat på ett liknande resultat, menar Sven Bremberg, docent i socialmedicin vid Karolinska institutet.

– Bilden som undersökningen visar är väldigt väntad. Den bekräftar den bild som vi har sett i en mängd andra undersökningar, att psykiska besvär av olika slag är som vanligast för unga vuxna, säger han till Metro.

”Kan inte slappna av”

Enligt rapporten är kvinnliga studenter hårdare drabbade av psykisk ohälsa än manliga. En förklaring till det menar Sven Bremberg kan vara att kvinnor pratar om känslor och obehag i högre utsträckning än vad män gör.

– Mönstret är att kvinnor oftare rapporterar psykiska besvär, medan män tar livet av sig i ungefär dubbel omfattning. På ett annat sätt lever vi fortfarande i ett samhälle där kvinnor tenderar att vara underordnade män, och att det är ett uttryck för ojämlikheten i samhället, säger han.

LÄS MER: Rapport: Sveriges unga mår allt sämre – kan bero på skolan

När de tillfrågade i studien med egna ord fick beskriva deras mående, var det flera som vittnade om den ökade stressen i skolan.

”Vi jobbar i princip, eller har det i huvudet och kan inte slappna av, varje dag, från 1 september till 10 juni”, säger en 24-årig ingenjörsstudent i undersökningen som Metro har tagit del av.

Malin Påhls Hansson, ordförande för Saco studentråd, påpekar att undersökningen inte är statistiskt säkerställd – men är samtidigt oroad öven den bild som rapporten pekar på.

– Att studenter rapporterar om ohälsa i den här utsträckningen är alarmerande, framförallt hos kvinnliga studenter. Utvecklingen känns även igen i akademikeryrken. Ohälsan måste reformeras bort till förmån för ett hälsosamt, kunskapsintensivt och konkurrenskraftigt Sverige, säger hon.

Vill synliggöra Studenthälsan

För att råda bot på problemet vill Saco studentråd se till att Studenthälsan får utökade resurser, berättar Malin Påhls Hansson.

– Prio ett är att synliggöra Studenthälsan, samt att ta fram lättillgänglig och nätbaserad information om hjälp till självhjälp. Vi får inte glömma att studenter utgör morgondagens samhällsbyggare, en population med kunskap och framtidstro, säger hon.

Om undersökningen:

Intervjumetod: Onlineundersökning

Målgrupp: Studenter i Sverige 20-35 år

Fältperiod: 16:e maj – 24:e maj 2018

Antal intervjuer: 1002 st.

Datakälla: Norstats slumpmässigt rekryterade riksrepresentativa panel

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset