Det är mer tid och inte fler prylar som många av oss behöver, visar en ny studie.
Det är mer tid och inte fler prylar som många av oss behöver, visar en ny studie.

Köper du prylar för dina pengar? Då kan det vara läge att tänka om. Att istället köpa tjänster som hjälper dig att frigöra tid gör många lyckligare, visar en ny studie.

Forskarna själva kallar tidsbrist för ”den moderna hungersnöden”. Stor ekonomisk tillväxt har gjort att många människor numera inte lider brist på materiella saker, istället är det tiden som inte räcker till.

Tidigare studier har visat att känslan av att inte ha tillräckligt med tid kan bidra till ett lägre välbefinnande, inklusive minskad glädje, ökad ångest och sömnlöshet. Tidsbrist kan även bidra till ökad fetma i samhället. Många uppger just brist på tid som sin främsta orsak till att de inte äter hälsosam mat eller tränar regelbundet.

Forskare vid University of British Columbia (UBC) i Kanada har nu i flera studier undersökt sambandet mellan att köpa tidssparande åtgärder i vardagen och hur pass nöjd personen är med sin livssituation. I studierna, som nu har sammanställts i en ny rapport, har totalt 6 271 personer i USA, Kanada, Danmark och Nederländerna deltagit.

Ett av testen gick ut på att deltagarna fick i uppdrag att använda 40 dollar vid två separata tillfällen. Den ena vecka fick de i uppdrag att spendera pengarna på materiella ting såsom vin, kläder eller böcker. Den andra veckan fick de istället köpa tjänster för att underlätta i vardagen. Det kunde handla om en leverans av lunch till jobbet, att få barnpassning eller få hjälp med tvätten. Den veckan när testpersonerna använde pengarna för att spara tid mådde de bättre, visade studien.

– I en serie av undersökningar har vi sett att människor som spenderar pengar för att ge sig själva mer fritid är gladare – att de i högre grad är nöjda med sina liv, säger psykologiprofessorn Elizabeth Dunn, som samarbetat kring studierna tillsammans med kollegor vid Harvard Business School, Maastricht University och Vrije Universiteit Amsterdam till BBC. 

LÄS MER: Kolumn: Det är så bekvämt när kvinnor stressar 

I studien lät man personer från olika samhällsklasser vara med, och undersökte exempelvis både amerikansk arbetarklass och miljonärer i Nederländerna. Forskarna kunde se att deltagare från olika socioekonomiska bakgrunder skattade sitt dagliga mående bättre när de gjorde inköp för att spara tid. Anledningen till att deltagarna mådde bättre var att de kände sig mindre tidspressade i sin vardag.

– Pengar kan faktiskt köpa tid, och köper tid ganska effektivt, säger psykologiprofessorn Elizabeth Dunn.

Forskarna skriver dock att det inte är säkert att det ökade välbefinnandet håller i sig om man köper sig fri från många av vardagens sysslor. Känslan av att inte ha tid handlar inte bara om att faktiskt inte ha tid, utan om en upplevelse av att man inte kan kontrollera sin tid. En person som får känslan av att inte på egen hand kunna hantera en rad vardagliga sysslor kan istället känna ett minskat välbefinnande, skriver forskarna.

Forskarna kunde även se att relativt många människor, trots att de hade gott om pengar, inte valde att köpa hjälp för att spara tid. Av de 818 miljonärer i Nederländerna som deltog i studien var det bara knappt hälften som uppgav att de köpte tjänster för att slippa sysslor som de inte själva uppskattade att göra.

De flesta av oss verkar heller inte prioritera att köpa loss mer fritid framför prylar. När forskarna som ett komplement till sina undersökningar frågade 98 vuxna vad de helst ville göra med 40 dollar var det bara två procent som uppgav att de ville betala för en tjänst så att de själva skulle få tid att göra någonting annat.

LÄS MER: Kolumn: Vi får aldrig acceptera onaturlig stress som en del av våra liv 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset