Sverige är världens bästa land att bo i för kvinnor enligt en ny undersökning
Sverige är världens bästa land att bo i för kvinnor enligt en ny undersökning

9 000 kvinnor har sagt sitt – Sverige är bäst i världen! I en ny undersökning toppar vårt hemland listan över bästa länderna för kvinnor att leva i. Men vad är det då som gör Sverige till kvinnornas val?

U.S. News & World Report släpper varje år en lista över världens bästa länder i olika kategorier.

Kategorierna innefattar bland annat utbildning, transparens, pensionsvillkor etc. Och Sverige ligger bra till på flera områden.

En kategori som man i år toppar är ”Best countries for women” – alltså en lista över länder som är bäst, respektive sämst, för kvinnor att bo i. Och tätt följt av Danmark, Kanada och Norge ligger Sverige alltså först på listan.

Här ligger Sverige i framkant

9 000 intervjuer med kvinnor från 80 olika länder ligger till grund för undersökningen, tillsammans med data från fem olika underkategorier: arbete med mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan könen, inkomstjämlikhet, framsteg och säkerhet. På sista plats i undersökningen hamnar Myanmar.

LÄS MER: Minst 200 år tills världen är helt jämställd

Men vad är det då konkret som gör Sverige till ett så bra land för kvinnor att bo i. Här är ett par exempel där Sverige ligger i framkant internationellt sett:

 

Föräldraförsäkring
Introducerades i modern form under 1970-talet, men det dröjde fram till mitten av 90-talet innan dagar med föräldrapenning började öronmärkas för en av föräldrarna. Antalet reserverade dagar har sedan dess blivit allt fler, och för barn födda 2016 eller senare är 90 dagar med föräldrapenning reserverade och kan inte överföras föräldrarna emellan. I en rapport av IFAU från 2012 konstaterar man att återgången till arbete för kvinnor underlättas genom att man har minskat det maximala antal dagar som den ena föräldern själv kan ta ut.

Arbetsmarknad
Sverige har en av världens mest jämställda arbetsmarknader, sett till hur många kvinnor respektive män som befinner sig i arbetslivet. Enligt SCB låg det så kallade arbetskraftsantalet – människor mellan 20-64 år som står till arbetsmarknadens förfogande – på cirka 89 procent för män och 85 procent för kvinnor under 2017.

Utbildning
Precis som i många andra länder vidareutbildar sig kvinnor i högre utsträckning än män. Framför allt märks detta bland yngre kvinnor, 25-44 år i statistiken. Enligt SCB:s rapporter ”På tal om kvinnor och män” hade 54 procent av kvinnorna i den kategorin en eftergymnasial utbildning 2017, vilket kan jämföras med 40 procent av männen. Men mönstret var även tydligt för de i åldrarna 45-64 år, där 42 procent av kvinnorna hade en eftergymnasial utbildning, jämfört med 34 procent av männen.

Lön
Även om lönerna på den svenska arbetsmarknaden inte är jämställda fullt ut går utvecklingen åt rätt håll, om än långsamt. Efter standardvägning (där man tar hänsyn till faktorer som att kvinnor och män skiljer sig åt gällande ålder, utbildning, arbetstid, sektor och yrkesgrupp) motsvarade kvinnors löner i snitt 95 procent av mäns löner år 2016. Det kan jämföras med hur det såg ut 20 år tidigare, 1996, då samma siffra låg på 92 procent.

Mycket kvar att göra

Att Sverige ligger i framkant när det kommer till jämställdhet och kvinnors situation innebär dock inte att allting fungerar perfekt:

LÄS MER: Så ser löneskillnaderna ut mellan kvinnor och män

Cirka 7 av 10 dagar med föräldrapenning tas fortfarande ut av mamman, enligt Försäkringskassan.
Enligt SCB är arbetsmarknaden fortfarande väldigt könsuppdelad, män och kvinnor jobbar alltså i regel inom olika yrken.
Trots att kvinnor i regel har högre utbildning var 60 procent av landets chefer män år 2016.
Och även om kvinnors lönenivå närmar sig männens beräknas det fortfarande dröja flera decennier innan lönerna är helt jämställda.

 

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset