En ny djurskyddslag har varit efterfrågad från många håll, men har skjutits på framtiden under många år.
En ny djurskyddslag har varit efterfrågad från många håll, men har skjutits på framtiden under många år.

Den nuvarande djurskyddslagen är 30 år gammal och mycket har förändrats sedan dess. Regeringen har nyligen lämnat in sitt förslag till en ny lag – som väntas träda i kraft den 1 april 2019. Här är sex av de viktigaste punkterna.

LÄS MER: Granskning: De plågar och vanvårdar djur – men få döms till fängelse

1. Förbud mot att överge katter
Den kanske mest uppmärksammade punkten gäller det föreslagna förbudet mot att överge katter och andra tamdjur. Länsstyrelserna ska då också ha skyldighet att ingripa om man inte kan hitta djurets ägare.

2. Stärkt skydd mot plågsamma träningsmetoder
Regeringen vill sätta stopp för tränings- och tävlingsmetoder som kan utsätta djur för lidande. Flera åtgärder föreslås.
”Det nuvarande förbudet mot att aga och överanstränga djur, kompletteras med ett förbud mot att tillfoga djur skada och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada”, skrev landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, S, och vice statsminister Isabella Lövin, MP, på DN debatt.

3. Inga elefanter och sjölejon på cirkus
Precis som djurskyddsutredningens bedömning från 2011 tycker regeringen att det ska vara förbjudet för cirkusar att ha elefanter och sjölejon.

4. Skärpt förbud mot dopning av djur
Genom att ändra ett par ord i lagtexten vill regeringen skärpa förbudet mot dopning av djur.
”Ett djur som tränas för eller deltar i en tävling eller ett prov får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament”, lyder det nya förslaget.

5. Nya regler för djurförbud
Regeringen föreslår flera förändringar när det kommer till djurförbud för att åstadkomma en mer nyanserad tillämpning. Anledningen är att det ”varit mycket kritik mot att djurförbuden inte alltid stått i proportion till allvaret i förseelsen som legat till grund för den”, som landsbygdsministern uttrycker det i tidningen Land Lantbruk.

6. Straff för brott mot djur och minkars förhållanden
Vid sidan om det nya lagförslaget har regeringen beslutat om att ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera hållningen av minkar inom pälsdjursproduktionen. Dessutom ska straffsatserna för brott mot djur utredas.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset