Den ökande hemlösheten är förenat med höga kostnader.
Den ökande hemlösheten är förenat med höga kostnader.

Över 1 000 hemlösa barn lever just nu i Malmö. Det visar en kartläggning som kommunen presenterade på måndagen. Totalt handlar det om tusentals barn i Sverige som kategoriseras som hemlösa – och det är ett växande problem.

Varje år kartlägger Malmö stad hemlösheten i kommunen. På måndagen presenterades nya siffror för året – och de visade på en dyster utveckling.

Just nu är 1 070 barn bostadslösa i kommunen, motsvarande siffra för 2016 var 887 barn. För vuxna har antalet hemlösa ökat från 1 740 till 1 752 personer.

– Det handlar om omkring en 20-procentig ökning för barn på ett år. Siffror för hemlösa barn har ökat stadigt sedan 2013, säger Lars G Larsson, utvecklingssekreterare på Malmö stad, på en presskonferens enligt Sydsvenskan.

Den ökande hemlösheten är förenat med höga kostnader. Kommunen har under årets första nio månader köpt hotellnätter åt hemlösa för i snitt 471 000 kronor varje dag.

– Det är bra att hemlösheten kartläggs men det är djupt oroande att det ökar, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda barnen.

Hemlöshet för barn är inget problem som är isolerat för Malmö. Tidigare i år presenterade Rädda Barnen en rapport där de slog fast att minst 5 390 barn räknas som hemlösa i landets större kommuner.

Siffran fick de fram genom att skicka ut en enkätundersökning till 37 kommuner med över 60 000 invånare. 25 av de tillfrågade kommunerna svarade. Men mörkertalet beräknas vara stort.

– Barnen bor ofta i tillfälliga boenden med extremt låg standard som saknar kök, har delad toalett eller där det finns skadedjur. På många av hotellhemmen bor människor med missbruksproblem vilket kan upplevas som skrämmande och otryggt för barnfamiljer, säger Elisabeth Dahlin.

Något som kan resultera i att barnen får sömnsvårigheter, blir överstimulerade och får svårt att koncentrera sig eftersom de får aldrig vara i fred, enligt generalsekreteraren. I de kartläggningar som har gjorts framgår det att barn med ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda löper större risk att hamna i hemlöshet.

– Många kommuner försöker göra sitt bästa och hitta olika lösningar. Men barnen får flytta ofta.

Sverige fick 2015 kritik av FN:s barnrättskommitté när det kommer till barnens situation. Sedan dess har barn som lever i hemlöshet ökat.

Vad tror du är viktigt för att bryta den negativa trenden?

– Nu kommer barnkonventionen att bli till svensk lag och då är det viktigt att hjälpa kommunerna och förtydliga uppdraget när det gäller barns rätt till en dräglig levnads- och boendestandard, säger Elisabeth Dahlin.

Så lever Malmös hemlösa barn 2017

777 barn bodde på hotell, vandrarhem eller i lägenheter som hyrs per dygn av Malmö stad.

122 barn bodde i privat- eller frivilligorganisationers regi.

72 barn bodde i dygnsboende.

32 barn bodde i kommunens akutboenden.

49 barn bodde med sina föräldrar som tillfälligt inneboende eller liknande lösningar.

Resterande barn fanns det inte bekräftade eller tillräckliga uppgifter om.

Källa: Malmö stad

Vittnesmål från barn utan hem

”Alla familjer går igenom problem, men det här är för mycket. Jag tycker så synd om min mamma att hon måste gå igenom det här. Det är synd om mina småsyskon också. Jag tycker också att det är jobbigt men jag är 16 år och jag känner att jag måste vara stark för dom andra. Det börjar bli för allvarligt nu.”
Anas, 16 år

”I hotellet får vi inte leka. Vi får inte springa eller röra på oss. Man måste smyga annars blir dom arga. Folk sover på dagen också så man får inte leka där…”
Adam, 9 år

”När vi fick passet – jag och mina syskon – kände jag mig mera svensk. Men nu känner jag mig som en flykting igen. När man ska flytta hela tiden. När jag bodde i Syrien så växte jag upp i en lägenhet och jag har aldrig flyttat förrän det blev krig.”
Hala, 12 år

Källa: Ur Rädda Barnens rapport ”En plats att kalla hem” från 2017. Barnens namn har ändrats för att garantera deras anonymitet.

Hemlöshet i Malmö

2017: 1 752 vuxna – 1 070 barn

2016: 1 740 vuxna – 887 barn

2015: 1 333 vuxna – 675 barn

Källa: Malmö stad

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset