Totalt lappades bilar nästan 1,6 miljoner gånger förra året i Sverige, visar nya siffror.
Totalt lappades bilar nästan 1,6 miljoner gånger förra året i Sverige, visar nya siffror.

Kommunerna utfärdade parkeringsböter för över en miljard kronor förra året, visar nya siffror. I Stockholm lappades nästan 100 000 fler bilar än året innan. Men i Malmö och Göteborg skedde i stället en minskning av antalet utfärdade parkeringsböter.

Att få en gul lapp på rutan är något som många bilister oroar sig för.

Förra året passerades miljardstrecket när det gäller kommunernas utfärdade böter för just fordon som står felparkerade.

Totalt lappades bilar hela 1 595 924 gånger runt om i landet, jämfört med 1 493 933 utfärdade parkeringsböter året innan, enligt nya siffror från Transportstyrelsen som Metro tagit del av.

I Stockholm ökade antalet utfärdade parkeringsböter rejält, med nästan 100 000 jämfört med året innan.

”Nytt för de boende”

Under året har även de delar av Stockholm stad där man måste betala för gatuparkering utökats. Man måste även numera betala för sin parkering fler timmar på dygnet i Stockholms innerstad och i områden nära innerstaden. Det är troligtvis två anledningar till att fler bilar lappats under 2018 än tidigare, enligt Malinda Flodman, pressansvarig på Trafikkontoret i Stockholms stad.

– Det handlar om ett väldigt stort område som den avgiftsbelagda parkeringen har utökats med. Det är såklart någonting nytt för de boende i de här områdena att vänja sig vid, säger hon.

LÄS MER: Parkeringsvakten: Så undviker du att få parkeringsböter

Det var många som hittade en parkeringbot på sin bil förra året. Foto: Alamy.

Riskerar att bli av med bilen

I Göteborg har antalet utfärdade parkeringsböter i stället minskat 2018 jämfört med 2017.

Carina Abrahamsson, enhetschef på Parkering Göteborg, ser flera tänkbara anledningar till det. För det första har användandet av kommunens parkeringsapp ökat, vilket gör det enklare att betala och att risken för att få en parkeringsbot om man blir försenad tillbaka minskar.

Kommunen har även i högre grad börjat frakta bort bilar som är felparkerade och som har fordonsrelaterade skulder, och som tillhör så kallade bilmålvakter.

– Tidigare riskerade de bara att få ytterligare en parkeringsanmärkning. Men nu riskerar de att bli av med bilen. Då är det nog fler som gör rätt, säger Carina Abrahamsson.

Dessutom har parkeringsvakterna i Göteborg varit ute på stan totalt 6 000 timmar mindre 2018 än 2017. I augusti höjdes även taxan för att parkera fel i kommunen. En allvarlig felparkering kan numera kosta 1 100 kronor i Göteborg.

– Det kan vara så att den höjda felparkeringsavgiften har fått folk att tänka till en extra gång om de verkligen står rätt och gör att de känner att de inte vågar chansa, säger Carina Abrahamsson.

LÄS MER: Nästan 1,5 miljoner parkeringsböter utfärdades 2017

Parkeringsövervakning i Malmö.">
Malinda Flodman, pressansvarig på Trafikkontoret i Stockholms stad, Carina Abrahamsson, enhetschef på Parkering Göteborg och Bengt Hersler på  Parkeringsövervakning i Malmö.

Tusentals bilar fraktas bort

Även i Malmö fick färre bilister parkeringsböter 2018 jämfört med 2017. Samtidigt har antalet områden i Malmö där man måste betala för gatuparkering blivit fler under året som gått.

En anledning till att antalet utfärdade felparkeringsböter trots det har minskat kan vara att parkeringsvakterna även i Malmö tillbringat något färre timmar på stan, enligt Bengt Hersler, vd på det kommunala bolaget Parkeringsövervakning i Malmö. 

En annan anledning är att även i Malmö har ett intensivt arbete mot så kallade bilmålvakter genomförts under året. Det har gjort att tusentals bilar som har höga skulder kopplade till sig försvunnit från gatorna och att de som använder de fordonen i högre utsträckning börjat betala för sig och parkera rätt.

– Ju färre det blir ute på gatorna som parkerar fel ju färre parkeringsanmärkningar blir det såklart som vi utfärdar, säger Bengt Hersler.

”Högsta siffran i modern tid”

En trend i Stockholm, Göteborg och Malmö är att allt fler betalar sina parkeringsböter.

I exempelvis Malmö har antalet personer som faktiskt betalar sin p-bot ökat från endast 55,8 procent 2013 till 82,8 procent 2018.

– Det är den högsta siffran på många år. Det beror på att de som äger eller använder fordon med fordonsrelaterade skulder börjar betala och parkera rätt och även på att de fordonen har blivit något färre, säger Bengt Hersler på Parkeringsövervakning i Malmö.

LÄS MER: Ambulans under utryckning fick p-bot

Parkeringsböter i Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm

Antal utfärdade parkeringsböter:

2015: 540 049 stycken
2016: 490 434 stycken
2017: 472 418 stycken
2018: 564 938 stycken

Så många betalade sina böter 2018: 85,6 procent

Totalbelopp för parkeringsböter i Stockholm:

2016: 380 362 450 kronor
2017: 399 739 700 kronor
2018: 519 109 050 kronor

Göteborg

Antal utfärdade parkeringsböter:

2015: 163 976 stycken
2016: 148 448 stycken
2017: 152 818  stycken
2018: 125 628 stycken

Så många betalade sina böter 2018: 82,0 procent

Totalbelopp för parkeringsböter i Göteborg:

2016: 75 086 100 kronor
2017: 78 065 650 kronor
2018: 76 470 850 kronor

Malmö

Antal utfärdade parkeringsböter:

2015: 133 505 stycken
2016: 121 650 stycken
2017: 162 857 stycken
2018: 149 280 stycken

Så många betalade sina böter 2018: 82,8 procent

Totalbelopp för parkeringsböter i Malmö:

2016: 73 838 600 kronor
2017: 96 878 200 kronor
2018: 86 591 600 kronor

Hela landet

Antal utfärdade parkeringsböter av kommunerna

2015 1 480 979 stycken
2016 1 454 769 stycken
2017 1 493 993 stycken
2018 1 595 924 stycken

Summa som samtliga kommuner utfärdat i parkeringsböter

2016: 906 696 500 kronor
2017: 961 001 250 kronor
2018: 1 098 544 472 kronor

Källa: Transportstyrelsen.

Så mycket kostar det att parkera fel i respektive kommun

Stockholm

750 kronor: Om du inte betalar parkeringsavgiften.
850 kronor: Om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera exempelvis där det är parkeringsförbud, vid en in- eller utfart eller med något hjul utanför parkeringsplatsen.
1 200 kronor: Om du stannar där det inte är tillåtet att stanna till exempel där det är stoppförbud, på en gång- eller cykelbana, inom tio meter från ett övergångsställe eller på en parkeringsplats för rörelsehindrade.

Göteborg

600 kronor: Om du inte betalar avgiften.
850 kronor: Om bilen ställts där det är förbud att parkera.
1 100 kronor: Om det råder förbud att stanna på platsen eller vid allvarliga felparkeringar, till exempel plats för rörelsehindrade

Malmö

400 kronor: Om du inte betalar parkeringsavgiften, står parkerad mot färdriktningen eller parkerar längre tid än 24 timmar på gatumark där inget annat anges.
600 kronor: Om du parkerar framför en infart, på en huvuded, på en gågata eller där det enligt lokal trafikföreskrift är parkeringsförbud.
800 kronor: Om du parkerar nära en kurva, en vägkorsning, en lastplats eller ett spärrområde.
1 000 kronor: Om du parkerar så att bilen utgör en fara eller ett hinder, på en gång- eller cykelbana, inom tio meter från ett övergångsställe eller på en parkeringsplats för rörelsehindrade.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset