Migrationsverket presenterar sin nya prognos. Arkivbild.
Migrationsverket presenterar sin nya prognos. Arkivbild.

Migrationsverket skriver ned prognosen för asylsökande ytterligare.Kommuner ser ändå en tuff utmaning i att ordna bostad för alla som får uppehållstillstånd.Tält och idrottshallar kan bli ett alternativ, varnar vissa kommuner.

Id- och gränskontroller i EU-länder liksom Sverige, en stängd flyktingrutt över västra Balkan liksom EU:s flyktingsamarbete med Turkiet. Alla tre är orsaker till att antalet asylsökande sjunkit så kraftigt – trots att Mellanösternkrisen inte minskat. När Migrationsverket nu ger en ny prognos är huvudscenariot för i år att 29 000 söker asyl i Sverige.

Det är en minskning med 5 500 jämfört med de siffror som angavs i juli.

Oförminskad styrka

– Den internationella flyktingkrisen fortsätter med oförminskad styrka, det tror jag alla kan se på nyheterna. Men trots det så minskar det i Europa och Sverige, säger vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Sedan i våras har drygt 500 personer i veckan sökt asyl i Sverige. Det gör att Migrationsverket även skriver ned huvudprognosen för 2017, till 36 700, jämfört med 51 200 i juliprognosen.

En stor utmaning är dock i nästa fas, det vill säga nyanlända med uppehållstillstånd som kommunerna ska ta emot. Enligt en ny lag från i våras är kommunerna skyldiga att ta emot en viss kvot nyanlända och bland annat ordna bostad. Det handlar om 21 700 i år och 30 600 nästa år

– Det finns kommuner som aviserar att man inte kommer att klara det. Gör man inte det kommer vi att få mer att anvisa nästa år, säger Mikael Ribbenvik.

"Tält och idrottshallar"

Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, understryker att flera kommuner tydligt framhållit hur svår situationen riskerar att bli.

– Alla gör sitt yttersta. Ska man bara uppfylla lagkravet och det inte blir några ändringar så kommer en del personer få ett sämre boende. En del kommuner har talat om tält och idrottshallar, säger han.

TT: Hur stor är risken för detta?

– Jag kan inte bedöma det exakt men vissa kommuner säger: "vi har uttömt alla möjligheter och har försökt få igenom tillfälliga byggplatser men fått det överklagat och vet inte vad vi ska göra".

Ska ta emot 69 900

Migrationsverkets prognos säger att kommunerna ska ta emot 69 900 nyanlända med uppehållstillstånd år 2016 och 79 900 år 2017. Där ingår både de som anvisas till kommunerna och den större grupp som ordnar boende på egen hand. Även om prognosen är nedskrivning, menar nu Per-Arne Andersson att det behövs ske förändringar.

– Situationen 2017 kan bli ännu mer besvärlig för kommunerna om vi inte lyckas få lättnader när det gäller tillfälliga byggen så att det går snabbare att få igenom byggprocesser.

Förutom en förenkling av processen ser han ytterligare en möjlighet:

– Man kanske skulle kunna tänka sig att kommunerna betalar och personerna får bo kvar på asylanläggningen lite längre tid men kommunerna står för kostnaderna tills boendeplatsen är klar.

Johan Nilsson / TT
Migrationsverket räknar inte med att strömmen av asylsökande från hösten 2015 upprepas under nästa år. Då anlände många asylsökande till passkontrollen vid Hyllie station vid Öresundsbron. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset