Det nya läkemedlet kräver färre injektioner och kan underlätta behandlingen för blödarsjuka som är svårstuckna.
Det nya läkemedlet kräver färre injektioner och kan underlätta behandlingen för blödarsjuka som är svårstuckna.

En studie med ett nytt läkemedel för blödarsjuka visar lovande resultat. Patienterna kan slippa injektioner i venerna, och behöver inte ta sprutor lika ofta.

De nya resultaten kan på sikt innebära betydligt enklare behandling för patienter med blödarsjuka typ A, skriver tidningen Dagens Medicin.
Idag måste de ta intravenösa injektioner flera gånger i veckan.

– Med det nya läkemedlet kan man ge injektionerna under huden i stället och dessutom glesa ut doseringarna, säger Erik Berntorp, läkare och senior professor i koagulationsforskning vid Lunds universitet, till Dagens Medicin.

Han bedömer att läkemedlet kan underlätta livet mycket för blödarsjuka och deras familjer.

Läkemedlet heter Hemlibra (emicizumab) och har i den lovande internationella studien testats och utvärderats på 152 patienter.

LÄS MER: Lovande behandling mot blödarsjuka

Antalet blödningar som krävde akut behandling minskade med 97 procent i studien. Enligt forskarna var effekten minst lika bra som dagens behandlingsmetod, även om ingen direkt jämförelse gjordes.

Påverkas inte av antikroppar

En annan fördel med Hemlibra är att det inte påverkas av att patienten utvecklat antikroppar mot faktor VIII, så kallade inhibitorer. Det drabbar mindre grupp av patienterna med dagens behandling.
Faktor VIII är det protein som blödarsjuka med sjukdomsvarianten typ A saknar.

EU har tidigare i år godkänt det nya läkemedlet för behandling av blödarsjuka typ A där patienterna utvecklat inhibitorer.

Svenska myndigheter har ännu inte beslutat om det nya läkemedlet ska subventioneras.

LÄS MER: Emmas kraftiga mens var dold blödarsjuka 

Blödarsjuka

Blödarsjuka saknar vissa protein som gör att blodet koagulerar, levrar sig.
Sjukdomen delas in i två typer, A respektive B, beroende på vilket protein som saknas.
Brist på proteinet koagulationsfaktor VIII kallas typ A, och är den dominerande sjukdomstypen.
I Sverige finns runt 500 patienter med typ A i svår eller medelsvår form. De måste ta intravenösa injektioner med faktor VIII flera gånger i veckan.
Behandlingen kostar, beroende på kroppsvikt, mellan 1 och 2 miljoner kronor om året.

 Socialstyrelsen, Dagens Medicin

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset