Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på varför inte antalet omkomna i bränder i bostäder minskar trots omfattande insatser. Arkivbild
Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på varför inte antalet omkomna i bränder i bostäder minskar trots omfattande insatser. Arkivbild

Trots omfattande förebyggande insatser och allt fler brandvarnare i hemmen minskar inte antalet döda i bostadsbränder.Nu ska forskarna ta reda på varför och vilka åtgärder som krävs för att få ned antalet omkomna.

Varje år omkommer runt 90 personer i bränder i Sverige. Antalet har varit tämligen konstant de senaste 20 åren och ännu är det långt till den nationella visionen om noll döda. Under julmånaden orsakar levande ljus omkring 10 procent av dödsfallen.

Det nya forskningsprojektet som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bland annat analysera varför de redan gjorda insatserna inte haft någon effekt, men också ge förslag på effektiva och verkningsfulla åtgärder.

Lättantändliga möbler

– Det vi redan nu sett är att trenden med stoppade möbler är en starkt bidragande orsak då branden kan växa till snabbt i sådant material, säger Petra Andersson vid Sveriges tekniska forskningsinstitut och som leder projektet.

Jämförelser mellan ett 50-talsmöblemang och en modernare inredning visar, enligt Petra Andersson, en markant skillnad i hur snabbt branden utvecklas med modernare möbler.

– En rekommendation skulle kunna bli att ha hårdare brandkrav på möbler för bostäder. I USA och England finns sådana krav och där minskar också antalet omkomna i bostadsbränder. Det är en möjlig väg men det är upp till myndigheter att besluta. Man måste också göra en avvägning mot att inte öka mängden kemikalier i miljön säger Petra Andersson.

Inredningstrender vägs in

Planlösningar, byggnadskonstruktioner, förändrade levnadsvanor och inredningstrender är andra faktorer som forskarna ska väga in. Fler kuddar, många lampor och levande ljus på många ställen i bostaden är exempel som kan ha effekt på antalet bränder.

– Det är mer ombonat nu än för 30 år sedan. Dessutom är vi hemma mer nu än tidigare och i flera fall också mer trångbodda, säger Petra Andersson.

Tekniska åtgärder kommer också att ses över. Så kallade spisvakter som stänger av strömmen byggs numer in i norska bostäder och kan komma att rekommenderas även här.

– Det är också väldigt viktigt att brandvarnare placeras på rätt ställe så att man säkert hör dem också nattetid, säger Petra Andersson.

Utredningen väntas vara klar om drygt ett år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset