www.nationmaster.com
www.nationmaster.com

STATISTIK. Är man siffertokig är Nationmaster en fantastisk resurs. Här samlas data kring världens alla länder, uppdelad i spännande metadata. Hur många barn föds per invånare och år i Danmark? Vilket kön dominerar i Finland? Hur ser ekonomin ut per invånare i Afghanistan? Hur stor är statsskulden och hur tung är skattebördan per invånare i Mexico? Alla dessa data och oräkneliga andra finns i Nationmaster, och man kan också enkelt skapa grafer och kurvor som jämför olika länders data med varandra. Nationmaster är typisk sådan där fantastisk internetresurs man inte trodde fanns.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset