Ska en våldtäktsman komma lindrigare undan bara för att våldtäkten avbröts av ett vittne? Åklagaren yrkade på tre till fyra års fängelse men Solna tingsrätt ansåg att det räckte med ett år. Orsaken var att våldtäktsmannen tvingades avbryta våldtäkten redan efter en halv minut eftersom en tredje person satte stopp för den.
 
Ärendet handlar om den polis i femtioårsåldern som nyligen dömdes för att ha våldtagit en sextonårig flicka i sin bostad. Han visste att hon behandlades för narkotikamissbruk men gav henne ändå pengar så att hon kunde köpa knark som de missbrukade tillsammans. Flickan söps under bordet och när hon låg däckad i polismannens säng så våldtog han henne. I samma säng låg dock en annan tonårsflicka som vaknade och satte stopp för det hela.
 
Tingsrätten konstaterar att det handlar om en fullbordad våldtäkt men skriver: ”Emellertid har gärningen pågått under en kort tidsrymd och NN slutade när han uppmärksammades av vittnet. Gärningen skall därför anses som mindre grov.”

Anta att det i stället hade handlat om ett fullbordat bankrån som slutade med att polisen kom till platsen. Eller en knarkaffär som fick ett abrupt slut när polisens narkotikaspanare slog till. Straffen skulle givetvis inte ha blivit lägre då bara för att brottslingarna aldrig fick njuta frukten av sin kriminalitet.

När det gäller brott som ännu inte har fullbordats så finns det i svensk rätt ett visst utrymme för straffefter­gift för det som kallas ”frivilligt tillbakaträdande” . Till och med då förutsätts det att tillbakaträdandet är just frivilligt.
 
I målet från Solna tingsrätt handlar det ju dock om ett fullbordat brott. Är det då rimligt att gradera detta utifrån hur länge våldtäktsmannen fick hålla på innan han avbröts av någonting som låg utanför hans egen kontroll? Varken den sexuella kränkningen av flickan eller hans onda uppsåt blir ju mindre av att han aldrig hann få utlösning – bara hans sexuella tillfredsställelse. Och att använda denna som måttstock för hur strängt straffet ska bli är ännu en kränkning av våldtäktsoffret.

Ärendet har just överklagats till hovrätten och beroende på utgången där kan det mycket väl komma att prövas av Högsta domstolen.

+ Bra att Beatrice Ask har beslutat att se över nämndemannasystemet.
 
Nordkoreas byte av diktator är en mycket obehaglig fars.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset