Fördelningen av bibliotek runt om i landet blir alltmer ojämn, konstaterar Bis, Bibliotek i samhälle. Arkivbild.
Fördelningen av bibliotek runt om i landet blir alltmer ojämn, konstaterar Bis, Bibliotek i samhälle. Arkivbild.
Litteratur TT

Biblioteken är ojämnt fördelade runt om i landet och skillnaderna blir bara större.

Djupt odemokratiskt, konstaterar föreningen Bis, Bibliotek i samhälle, i en ny omvärldsanalys.

Det är sekretariatet för en ny nationell biblioteksstrategi som har hämtat in analyser och synpunkter från forskare och organisationer.

På Författarförbundets önskelista över möjliga biblioteksförbättringar finns "en rejäl genomlysning" av folkbibliotekens hantering av böcker som får statligt distributionsstöd. Tack vare stödet skickas cirka 700 titlar om året gratis till landets 290 folkbibliotek.

Böcker blir priser

Ändå kommer böckerna inte alltid låntagarna till del. "Det har kommit till vår kännedom att bibliotek väljer att dela ut den nyutgivna litteraturen som priser, alternativt säljer titlarna" skriver Författarförbundet.

Vissa bibliotek gör fantastiska saker med de här böckerna, andra hanterar dem mer styvmoderligt, kulturstödet fyller en viktig funktion men böckerna behöver ju nå ut till läsarna också, säger Gunnar Ardelius, Författarförbundets ordförande som samtidigt framhåller att förbundet inte på något sätt ligger i fejd med biblioteken.

En enda depå

Mellan 2015 och 2016 lades 13 folkbibliotek ner. Räknar man in även bemannade skolbibliotek och folkhögskolebibliotek förlorade Sverige 65 bibliotek på ett år.

Bis framhåller vikten av att ha nära till biblioteket och hänvisar till en undersökning i Huddinge som visar att de flesta biblioteksbesökare där bor blott 500 meter från utlåningsdisken.

Fördelningen av bibliotek runt om i landet blir alltmer ojämn, konstaterar Bis, Bibliotek i samhälle. Arkivbild.
Fördelningen av bibliotek runt om i landet blir alltmer ojämn, konstaterar Bis, Bibliotek i samhälle. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset