Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper, förutom i gruppen "okänd bakgrund". Arkivbild.
Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper, förutom i gruppen "okänd bakgrund". Arkivbild.

Att fler niondeklassare klarar godkända betyg och blir behöriga till gymnasiet behöver inte betyda att kunskaperna blir bättre. Därför blir decembers Pisamätning viktig, enligt skoldebattören Per Kornhall.

Andelen grundskoleelever som klarar behörighetskraven till gymnasieskolan ökar, visar ny statistik från Skolverket.

– Det här kan faktiskt vara en verklig förbättring, säger Per Kornhall, forskare vid Mälardalens högskola, författare och skoldebattör.

Han tror att bidragande orsaker kan vara ett ökat fokus i skolorna på att eleverna ska klara sig samt att det har gjorts fortbildningsinsatser för lärare, som Matematiklyftet.

"Olikvärdigheten ökar"

– Samtidigt måste man peka på en annan sak, att olikvärdigheten ökar. Det är fortfarande så att skillnaderna mellan skolorna – vad gäller behörigheten – ökar, säger Per Kornhall.

Men att fler klarar godkänt betyg behöver inte betyda att kunskaperna blir bättre, enligt honom.

– Vi vet inte det. Betygssättningen är helt fristående. Vi vet däremot att det sker en betygsinflation, men den sker å andra sidan mer mot de högre betygen. Det är inte så att man i hög grad höjer låga betyg.

Pisa i december

Därför blir det, enligt Kornhall, en viktig värdemätare om huruvida det är en verklig förändring på gång när kunskapsmätningen Pisa kommer i december.

– Då får vi en slags oberoende och standardiserad mätning som är gjord för att mäta trender.

Om det nu är en faktisk förändring som syns, så ska man inte bara nöja sig, tycker han.

"Läget inte bra"

– Vi har haft en konstant nedgång under en lång tid, både i kunskaper och i behörighet. Om vi nu får en vändning betyder inte det att läget är bra.

Han tycker att man ska fortsätta på det inslagna spåret.

– Att lärare tillsammans börjar utveckla sin undervisning, det är skitviktigt. Det är det man gör i de framgångsrika länderna. Och att fortsätta att ha ett fokus på att eleverna ska klara sig.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset