Oktobertrafiken skördade 23 människoliv. Dessutom skadades 194 personer svårt, enligt preliminär statistik. Arkivbild.
Oktobertrafiken skördade 23 människoliv. Dessutom skadades 194 personer svårt, enligt preliminär statistik. Arkivbild.

23 personer omkom och 194 skadades svårt på landets vägar i oktober, enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Tio av de omkomna hade färdats i personbil och sju var fotgängare. Två mopedister omkom också, liksom två cyklister. En hade färdats i en lastbil och en i en traktor. Åtta av de omkomna var kvinnor och 15 män.

Under perioden januari–oktober har 33 fotgängare omkommit, vilket är tolv fler än under motsvarande period i fjol. Under den senaste tolvmånadersperioden (november 2015-oktober 2016) har sammanlagt 273 personer omkommit. Det är en ökning på 1 procent jämfört med ett fyraårs medelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset