Bör anhöriga ha tillgång till sina närståendes nätjournaler? Ja, anser kammarrätten. Nej, invänder Datainspektionen. Arkivbild.
Bör anhöriga ha tillgång till sina närståendes nätjournaler? Ja, anser kammarrätten. Nej, invänder Datainspektionen. Arkivbild.

Anhöriga bör inte ges tillgång till sina närståendes nätjournal, enligt Datainspektionen, som nu överklagat kammarrättens beslut om att ge klartecken för den så kallade ombudsfunktionen. Det rapporterar tidningen Vårdfokus.

Ombudsfunktionen innebär att en patient kan ge anhöriga rätt att via inloggning på nätet helt eller delvis ta del av patientens nätjournal.

Syftet med ombudsfunktionen är att närstående ska kunna följa den anhöriges vårdkedja genom prover, anteckningar, remisstatus och annan information. På så sätt kan exempelvis vuxna barn få tillgång till en äldre förälders vårdsituation.

Men enligt Datainspektionen strider anhörigas direktåtkomst till nätjournaler mot patientdatalagen. Landstingens gemensamma bolag för e-hälsa, Inera, har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting bett regeringen att förtydliga patientdatalagen. Ärendet ligger nu vid Socialdepartementet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset