Oppositionens ekonomisk-politiska talespersoner går hårt åt regeringens vårbudget.
Oppositionens ekonomisk-politiska talespersoner går hårt åt regeringens vårbudget.

Regeringens nya vårbudget väckte, som väntat, inga glada känslor hos oppositionspartierna. Metro har pratat med samtliga partier som inte var med i budgetförhandlingarna.

Ulla Andersson (V) är inte nöjd med Socialdemokraternas högersväng.

LÄS MER: Experten om budgeten: ”Kan vara farlig för Socialdemokraterna”

Ulla Andersson, Vänsterpartiet

Vilken var din spontana reaktion när budgeten som presenterades? 

– Det är tydligt att Socialdemokraternas beklagliga högersväng bara fortsätter i allt snabbare takt. De står numera för en politik som driver på ojämlikheten i vårt land, säger hon.

På vilka områden hade ni satsat mer än regeringen? 

– Vi hade inte lagt ner Arbetsförmedlingskontor runt om i Sverige till att börja med. Vi hade även satsat på viktiga ekonomiska reformer som ökar jämlikheten som avgiftsfria busskort för barn och ungdomar på sommarlovet och gratis simskola för sexåringar. Vi hade inte heller svikit de äldre som regeringen gör i den här budgeten, vi hade satsat på mer personal i äldreomsorgen.

På vilka områden hade ni sparat in för att finansiera de satsningarna?   

– Vi hade inte infört dyra skattesänkningar. Borttagandet av värnskatten kostar till exempel sex miljarder kronor, med de pengarna skulle vi kunna finansiera flera bra välfärdsreformer.

Elisabeth Svantesson (M) är inte imponerade av regeringens nya budget.

LÄS MER: Enkät med L:s kandidater i EU-valet: ”Vi vill fördjupa EU-samarbetet”

Elisabeth Svantesson, Moderaterna

Vilken var din spontana reaktion när budgeten som presenterades?  

– Jag är mycket förvånad över att regeringen drar ner på resurserna till polisen när otryggheten ökar. Jag har inte träffat någon som anser att polisen har för mycket pengar.

På vilka områden hade ni satsat mer än regeringen?  

– Polisen och rättsväsendet, psykiatrin och omsorgen.

På vilka områden hade ni sparat in för att finansiera de satsningarna? 

– Jag har inget emot bäversafari, men jag hade inte prioriterat sänkt moms för detta. Jag hade heller inte prioriterat sänkta arbetsgivaravgifter för unga som går i skolan. Det är inte där vi har de stora utmaningarna på arbetsmarknaden.

Jakob Forssmed (KD) tycker att regeringen struntar i de äldre.

LÄS MER: Viktigaste frågorna i EU-valet enligt väljarna

Jakob Forssmed, Kristdemokraterna

Vilken var din spontana reaktion när budgeten som presenterades?    

– Jag kan bara konstatera att den här politiken saknar en tydlig inriktning. Man har inte en sammanhållen, gemensam analys av lösningarna på Sveriges problem.

På vilka områden hade ni satsat mer än regeringen?  

– Jag hade i vart fall inte dragit ner på äldrevården. Regeringen stryker 200 miljoner kronor av de pengar vi satsade på äldreomsorgen i vår M/KD-budget. Samtidigt höjer man trösklarna för att få en plats på äldreboende och tar bort prestationskraven. I vår M/KD-budget prioriterade vi sjukvården, äldrevården och fler poliser.

På vilka områden hade ni sparat in för att finansiera de satsningarna?  

– I vår budget sparade vi där vi kunde satsa pengarna bättre. Neddragningarna på miljöområdet var i huvudsak på ineffektiva klimatåtgärder samtidigt som vi lade till insatser som har större verkan för klimatet. Bidraget till kulturskolan var relativt litet. Istället förstärkte vi kommunernas ekonomi via generella statsbidrag vilket gav långt mycket mer.

Enligt Oscar Sjöstedt (SD) saknar de viktigaste områdena i samhället täckning i vårbudgeten.

LÄS MER: Enkät med Moderaternas toppkandidater i EU-valet: ”Vill hålla ihop Europa”

Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna

Vilken var din spontana reaktion när budgeten som presenterades? 

– Jag är inte imponerad. Man gör nedskärningar på de områden där de i dag behövs som mest, bland annat till polismyndigheten och till äldreomsorgen.

På vilka områden hade ni satsat mer än regeringen?   

– Vi hade velat se större satsningar på äldreomsorg, polis- och rättsväsende och trygghetsfrågor över lag. Där vet vi att det behövs resurser i dag och har gjort under en längre tid. I vår budget satsar vi därför på fler äldreboenden och fler poliser med bättre lönevillkor. I den budget som regeringen har presenterat i dag är man faktiskt lite ute och cyklar.

På vilka områden hade ni sparat in för att finansiera de satsningarna?    

– Till att börja med hade vi sparat in på regeringens symbolpolitiska satsning på elcyklar, som man dessutom lägger en hel miljard på. Sedan så skär vi också bland annat i regeringens ineffektiva integrationspolitik. Det finns en mängd olika områden där pengarna kan komma till mycket bättre användning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset