ÖVERVAKNING. Telia Sonera befarar att operatörerna kan drabbas ekonomiskt av den övervakning som lagförslaget öppnar dörren för. Enligt lagförslaget blir det operatörernas skyldighet att förse FRA med den trafik de behöver.
– Vi befarar att det kan hämma utvecklingen av driftsäkra och effektiva telekom- och datanät. Men vi motsätter oss inte avlyssningen som sådan. Vi anser dock att samhälleliga behov ska bekostas av samhället och inte läggas på privata företag och deras kunder, säger Cia Edlund, pressansvarig, Telia Sonera Sverige.

En konsekvens av en ny lag kan vara att operatörernas nät inte internationaliseras i den utsträckning som annars skulle ske.
Utvecklingen mot mer internationella nät, som ger optimerad nätanvändning, gör nämligen att det blir svårare att skilja mellan nationell och internationell kommunikation. Telia Sonera tror dessutom att FRA:s system kommer innebära stora investerings- och administrationskostnader.
Exakt hur stora kostnader är enligt Cia Edlund svårt att säga.
– Eftersom lagändringarna endast är på förslagstadiet vet vi ännu inte hur det här ska gå till. Vi kan inte ge svar på några tekniska frågor i ärendet, säger hon.   

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset