Den tillträdande presidenten Donald Trump skapar ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i Europa. Arkivbild.
Den tillträdande presidenten Donald Trump skapar ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i Europa. Arkivbild.

Sveriges säkerhetspolitiska situation har blivit mycket osäkrare med Donald Trumps seger. Och trycket på att öka försvarsutgifterna kommer att öka, tror professor Jan Hallenberg, säkerhetspolitisk expert vid Försvarshögskolan.

Kritiken från Donald Trump mot att Natoländerna betalar för litet av försvarsutgifterna och hans oklarheter kring om Nato verkligen skulle försvara Baltikum vid ett ryskt angrepp, har skapat en stor osäkerhet, enligt Jan Hallenberg.

Därtill är Trumps öppningar mot Putin oroande, anser han.

– Man måste fråga sig om det för Trump är viktigare att ha goda relationer till Putin än till de Nato-allierade. Det vet vi ju ännu inte. Är han till exempel beredd att godkänna Rysslands ockupation av Krim över huvudet på Natoallierade? I så fall skulle Nato bli oerhört allvarligt försvagat, säger Hallenberg till TT.

Implicit garanti

– Sverige har under Obamatiden fått uppleva, inte minst när (vice presidenten) Joe Biden var här, en sorts implicit försvarsgaranti, där Biden antydde att USA skulle komma till Sveriges hjälp om det hände någonting. Jag kan inte föreställa mig att Trump kommer att göra något sådant, säger Jan Hallenberg.

Hela Natosamarbetet kommer att vara osäkert en tid framöver. Svenska politiker måste därför diskutera vad som krävs, om ett Natomedlemskap är aktuellt eller helt avskrivet, anser Hallenberg.

Flera frågeteckan

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) anser att Trump skapat en rad frågetecken som USA måste reda ut.

– I nuläget förutsätter jag att de åtaganden man har gjort gentemot de baltiska länderna ligger fast, att de beslut man har kring trupper i Europa ligger fast, att den relation man har till Nato ligger fast och så vidare, säger han.

Frågan är om Natomotståndarna nu fått ett starkare argument med Trump som president.

Annat läge

– Det beror på hur det utvecklar sig i framtiden. Nato är inte fullständigt styrt av USA, framför allt inte om USA inte är så intresserade av organisationen. Då får de europeiska länderna större utrymme, säger Jan Hallenberg.

Men Nato är den enda försvarsorganisation som finns och det skulle ta åratal om EU skulle bygga upp motsvarande kapacitet, framhåller Hallenberg, som tror att trycket på att öka försvarsanslagen kommer att öka i såväl Sverige som i Natoländerna.

Men det håller inte utrikesminister Margot Wallström (S) med om.

– Nej, vi har ju inget hot av det slaget mot Sverige. Det finns inget direkt hot mot oss. Vi är ju i ett lite annat läge än vad till exempel de baltiska länderna upplever sig vara, säger hon till TT.

Tomas Oneborg/SvD/TT
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) anser att Donald Trump har skapat en rad frågetecken. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset