Minskad tysk inflation är problem för Europeiska centralbanken (ECB) med chefen Mario Draghi. Arkivbild.
Minskad tysk inflation är problem för Europeiska centralbanken (ECB) med chefen Mario Draghi. Arkivbild.
Ekonomi TT-Reuters

Den tyska inflationen sjönk oväntat i januari, enligt federal tysk statistik. Konsumentpriserna ökade med 1,4 procent i årstakt under månaden, men analytiker hade i snitt räknat med en prisökning på 1,6 procent.

Den preliminära beräkningen är harmoniserade priser, jämförbara med inflationen i andra EU-länder.

I december sjönk priserna i Tyskland med 1 procent, enligt reviderade tal från statistikmyndigheten. En tidigare beräkning visade på ett prisfall på 0,7 procent i december.

Lägre energiinflation var huvudorsaken till den oväntat svaga prisutvecklingen i den tyska ekonomin.

Den tyska inflationen är avgörande för Europeiska centralbanken ECB:s framtida räntebeslut, som i sin tur påverkar Riksbankens styrränta och därmed ränteläget på den svenska marknaden.

Minskad tysk inflation är problem för Europeiska centralbanken (ECB) med chefen Mario Draghi. Arkivbild.
Minskad tysk inflation är problem för Europeiska centralbanken (ECB) med chefen Mario Draghi. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset