​Många killar har svårt att prata om sin sexuella hälsa. Något som kan ändra på det är p-sprutan för män. Sprutan är dels ett bra preventivmedel, dels något som kan göra att killar får kontakt med vården när de behöver, skriver Inti Chavez Perez, sexualupplysare och författare.

Om bara några år förväntas en p-spruta för män komma ut på den amerikanska marknaden. Om metoden visar sig vara effektiv och säker, är det bara en tidsfråga innan p-sprutan också används i Sverige.

P-sprutan är inte alls läskig. Under lokalbedövning läggs en gel i killens spermieledare med hjälp av en spruta. Gelen förhindrar spermier från att ta sig ut genom penis. För killen kommer ingen skillnad att märkas. Utlösningen kommer att se ut precis som vanligt, spermier utgör nämligen bara en liten del av killars utlösning.

För oss som jobbar med killars och mäns sexuella hälsa kommer p-sprutan som en skänk från ovan. Idag är det svårt att starta samtal med killar om deras sexuella hälsa. Killar och män använder sig i mindre utsträckning av sexuell vård och de testar sig för könssjukdomar mer sällan än vad tjejer och kvinnor gör.

Många ungdomsmottagningar försöker locka killar genom kondomsamtal. Det finns en stor variation av kondomer och många killar skulle vinna i njutning ifall de tog sig tid att hitta rätt kondom i floran. Trots detta har det inte alltid gått att locka killar till kondomsamtal, och det har varit ännu svårare att få killarna att göra återkommande besök på ungdomsmottagningar.

P-sprutan kommer att väcka stor nyfikenhet bland killar, den blir den första innovationen inom preventionsområdet för killar på flera århundraden. Det är som om iPhone släppte en ny modell, men gånger tusen! Förhandsundersökningar visar redan att intresset för p-sprutan är enorm.

När p-sprutan introduceras kan det leda till en anstormning av killar och män som söker sig till ungdomsmottagningar, sexualmedicinska mottagningar och vårdcentraler. I samband med dessa besök kan personal maximera vinningen genom att erbjuda testning för könssjukdomar och presentera de tjänster som vården erbjuder vid sexuella problem. Ifall p-sprutan behöver förnyas kommer dessa besökare att återvända regelbundet, vilket blir en bas för regelbunden testning bland dessa killar.

Men p-sprutan kan bli mer än bara ett redskap för att öka mäns sexuella hälsa och trygghet. Den kan bli del i en större sexuell revolution.

När kondomer blev lättillgängliga på 50-talet och när p-pillret sedermera introducerades på 60-talet förändrades hela samhället. Vi talar historiskt om en sexuell revolution. Sverige var i början av 1900-talet ett strikt moralistiskt land där familjer mördade oäkta barn och där döttrar kunde skickas utomlands ifall de blev gravida utanför äktenskapet. Kontrasten till Sverige i dag är enorm.

Feministiska krafter, i samarbete med vetenskapen, drev fram den sexuella revolutionen. Nu står vi på tröskeln till en ny sexuell revolution, en revolution där ansvaret för sex är i centrum. Rörelser som FATTA Man vill få killar att ta större ansvar mot sexuellt våld. Samtidigt vill statliga aktörer att killar ska testa sig för könssjukdomar oftare. Och många tjejer ifrågasätter varför de ensamma ska ta ansvar för att förhindra graviditet.

Samtiden är redo för att omdefiniera killars och mäns roll i sex. Snart är vetenskapen i kapp.

Inti Chavez Perez

Sexualupplysare och författare till "Lätta sexboken"

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset