IVO ifrågasätter precis som paret själva vad katterna har för relevans för bedömningen av parets lämplighet som föräldrar.
IVO ifrågasätter precis som paret själva vad katterna har för relevans för bedömningen av parets lämplighet som föräldrar.

En kommun i Norrbotten får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för hanteringen av ett adoptionsärende skriver NSD. Utredningen ska bland annat ha fokuserat för mycket på parets katter.

Ett par i Norrbotten har IVO-anmält socialförvaltningen i sin kommun efter att ha ansökt om att få adoptera rapporterar NSD. I anmälan skriver paret att de utsatts för påhopp och dåligt bemötande under socialförvaltningens medgivandeutredning, För att få adoptera krävs ett medgivande från socialnämnden. Till grund för socialnämndens beslut ligger socialförvaltningens medgivandeutredning. Medgivande lämnas endast om de ansökande anses som lämpliga föräldrar. I anmälan till IVO berättar paret om brister i hanteringen, att en utredning ersattes av en ny utredning och de ifrågasätter också att utredaren från socialförvaltningen lagt så stort fokus på parets katter.

► LÄS MER: Jacob och Saymom, 29, är det första gayparet som fått utlandsadoptera

Paret ska själva ifrågasatt utredarens val att fokusera på katterna och då fått till svar ”att det måste framgå att familjen har många katter och att två av dem hoppade upp på matbordet när de var där på hembesök” skriver NSD.

I en inlaga till IVO har en familjeombudsman vid Adoptionscentrum skrivit ”väldigt märklig, full av slarvfel – man får intrycket av att det handlar om oredigerade tjänsteanteckningar” efter att ha fått ta del av utredningen. Familjeombudmannen skriver även att det är konstigt att paret i den första utredning bedöms som bra men i nästa som dåligt.

"Bemötandet av socialtjänsten i (hemkommunen) har gjort att vi har tappat all tilltro till de sociala myndigheterna i vår kommun och vi vill inte att någon annan drabbas av detta" skriver makarna i anmälan enligt NSD.

► LÄS MER: Adopterade Tobias, 31, vill stoppa adoptionerna: ”Känns som att jag sticker kniven i någon”

IVO bedömer att de utredningar som gjort inte är av tillräckligt bra kvalité. IVO ifrågasätter även vad parets katter har för relevans för bedömningen av parets lämplighet som föräldrar. Nämnden uppmanas av IVO att utarbeta tydliga rutiner för hur arbetet med medgivandeutredningar ska gå till samt att stärka utredarnas kompetens.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset