Flera patienter har spänt fast i över fyra timmar utan nya beslut från läkare, vilket bryter mot lagen. Arkivbild.
Flera patienter har spänt fast i över fyra timmar utan nya beslut från läkare, vilket bryter mot lagen. Arkivbild.

En patient var fastspänd åtta dygn och nya bedömningar behövde, enligt journalen, bara göras varje dygn. Det är mot regelverket, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO), eftersom beslut om bältning måste omprövas av läkaren var fjärde timme.

IVO har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker när det gäller bältning, skriver Läkartidningen.

I ett annat fall har en patient bältats flera gånger utan stöd i lagen, bland annat kontaktades läkare först efter att personen spänts fast. I ett tredje fall var en patient vid flera tillfällen fastspänd i över fyra timmar utan att läkaren gjort någon undersökning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset