Pengarna vinns i shopen Lotta Lindeberg Bergentoft med sonen Viktor tittar runt med Maria Brodd.
Pengarna vinns i shopen Lotta Lindeberg Bergentoft med sonen Viktor tittar runt med Maria Brodd.

En medveten satsning på museibutiken och betalutställningar. Så gör museerna för att skaffa intäkter sedan fri entré-reformen infördes i januari 2005.
Den fria entrén har blivit en succé. Museerna har fler besökare än någonsin. Men enligt Sten Månsson, utvärderare av fri entré-reformen på Kulturrådet, kan gratisreformen få oönskade effekter.
– Det kanske är okej att betala en tia för att använda toaletten eller 20 kronor för garderob, men meningen är ju inte att museerna ska smygfinansiera sina uteblivna intäkter, säger han.

SATSAR PÅ BUTIKEN
Peter Skogh, informations- och marknadschef för världskulturmuseerna, är positiv till reformen men anser att den är underfinansierad.
– Vi har fått mindre i ersättning än vad det kostar oss att driva verksamheten, säger han.
För att kompensera satsar man på butiken. Att Medelhavsmuseets nya entré går via butiken är en medveten strategi.

ALLT ÄR INTE GRATIS
Även på Moderna museet är butiken en viktig inkomstkälla.
– Slipper man betala entré för en hel familj spenderar man mer pengar i butiken, säger Paulina Sokolow på Moderna museet.
Men allt är inte gratis. På specialutställningar har museerna möjlighet att ta ut en entréavgift.
– Betalutställningarna är absolut nödvändiga. Annars skulle vi inte kunna överleva, säger Birgitta Plånborg, marknadsdirektör på Nationalmuseum.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset