REPLIK (Gaytenoren: Jag behöver gå med i Pingstkyrkan Metro 15/4): Pingströrelsen har tagit beslutet att de som innehar vigselrätt endast kan förrätta vigslar mellan en man och en kvinna. Jag är ingen talesman för Pingströrelsen i Sverige men jag är en av flera hundra som tjänar som predikant i samma rörelse. Jag har haft vigselbehörighet sedan 1987 och har underordnat mig den värdegrund som Pingst gemensamt har antagit i synen på äktenskap och människans sexualitet.
Denna värdegrund är officiell och är antagen för att just i tider av debatt och offentliga frågeställningar ha något att luta sig tillbaka på.

Värdegrunden motiveras utifrån ett teologiskt perspektiv men också utifrån en naturrättslig aspekt. Denna teologiska övertygelse delar vi med den samlande globala Pingströrelsen med cirka 500 miljoner medlemmar men också med världens största kyrka med cirka 1,2 miljarder medlemmar, den Katolska kyrkan. Vi delar den även med många andra världskyrkor. I det globala perspektivet är alltså Pingströrelsen med sin teologiska värdegrund i frågor om äktenskap och sexualitet ingen isolerad företeelse. Tvärtom delar vi den med de allra flesta människorna på jorden. Detta betyder inte att homosexualitet inom Pingströrelsen, såsom jag känner den, är en priofråga. Långt därifrån.

Tommy Dahlman,
Pingstpastor och chefredaktör på tidningen Inblick

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset