Plattformsbarriärer testades vintern 2014/2015 på Åkeshovs tunnelbanestation. Statistiken gäller 2015 – ett svart år i tunnelbanetrafiken i Stockholm.
Plattformsbarriärer testades vintern 2014/2015 på Åkeshovs tunnelbanestation. Statistiken gäller 2015 – ett svart år i tunnelbanetrafiken i Stockholm.

Stockholm laddar för en framtid med förarlösa tåg och för att förhindra olyckor behövs system som larmar om någon är på spåret och plattsformsväggar, enligt utredarna. I höst planeras ett större försök på två stationer.

Omgörningen av röd linje kommer att innebära många förändringar för stockholmarna. Tanken är att testa plattformsväggar under en längre tid på en inomhus- och en utomhusstation.

Plattformsväggar är barriärer som öppnas mot tågen först när det finns ett tåg vid stationen.

– Vi siktar på att göra ett fullskaligt försök under hösten, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Mycket tyder på att plattformsdörrar är en bra lösning, men där detta har testats finns också exempel på skenande kostnader och tekniska svårigheter. Därför måste vi noga utreda innan vi kan ta ställning.

Planen är att införa helautomatisk drift på röd linje, något som kan ge en turtäthet med en och en halv till två minuters-intervaller.

►LÄS MER: Klartecken för förarlösa tåg på tunnelbanans röda linje

Ett beslut om att genomföra ett fullskaletest med plattformsbarriärer på två stationer väntas tas på trafiknämndens möte 23 augusti.

Den sortens plattformsvägg som har breda öppningar förordas eftersom den är mest kostnadseffektiv och passar olika typer av fordon. De har i tester på Åkeshovs station visat sig klara Stockholms vinterklimat, men behöver förbättras och testas ytterligare för att "nå en acceptabel nivå", som det står i tjänsteutlåtandet.

Siktet är inställt på 2025 och först år 2019 föreslås beslut fattas kring nödvändiga investeringar i större skala.

Fem organisationer som arbetar för synskadades rättigheter och med självmordsprevention har gått ut och krävt att politikerna snabbar på insatserna. 

"Plattformsbarriärer kan förhindra alla dessa onödiga döds- och olycksfall. Politiker, ta ett beslut om detta nu – det är det enda som fattas", skrev organisationerna i Dagens Nyheter.

Hur kommer det sig att det dröjer så länge?

– Plattformsdörrar är en mångmiljardsatsning och då måste man se till att man kan finansiera en sådan satsning och att den teknik man väljer är rätt och att den kombination av åtgärder som man väljer är rätt, säger Tamsons.

►LÄS MER: Elsie kräver säkrare tunnelbana efter makens död

År 2015 stack ut i statistiken: 15 personer dog i Stockholms tunnelbana, varav elva var självmord. Hittills i år har fyra omkommit, samtliga självmord, enligt Trafikförvaltningen.

– Varje dödsfall som sker är ett för mycket, säger Kristoffer Tamsons (M).

Han vill se mer information om hur och var människor skadas i kollektivtrafiken, och arbeta parallellt med ansvariga för suicidfrågor och de övriga färdmedlen i landet.

– Vi vill kunna gör rätt insatser. 

Beslutet om att införa helautomatisk drift omfattar bara en av Stockholms tunnelbanelinjer.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Trafik