Playstation 2 är en säkerhetsrisk. En fånge ska inte tillåtas ha tv-spelet på sitt rum. Detta slår länsrätten i Skåne fast i en dom.

En intagen på anstalten i Ystad ville ha Playstation 2 på rummet. Anstalten ansåg att Playstation 2, som kan anslutas till internet och digitala kameror, är så tekniskt avancerad att den skulle utgöra en säkerhetsrisk och sa nej.

Den intagne överklagade beslutet till Kriminalvården Region Syd och hävdade att Playstation 2 i grundutförandet inte innehåller något nätverkskort och att det därför inte går att komma ut på internet – för detta krävs extra utrustning. Men även Kriminalvården Region Syd avslog begäran med motiveringen att det skulle kunna "äventyra säkerheten". Den intagne överklagade beslutet till länsrätten. Men även där blev det alltså nej.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset