Polisen får använda FRA
Polisen får använda FRA

Polisen får använda signalspaning. I dag röstade riksdagen igenom nya lagen.

Från den 1 januari får Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ta del av signalspaning från FRA, Försvarets Radioanstalt. Regeringen presenterade förslaget tidigare i år efter en uppgörelse med Socialdemokraterna.

Båda myndigheterna läggs till en lista över alla som får beställa signalspaning, vilket innebär avlyssning av både tele- och datatrafik, från FRA. Sedan tidigare gällde den bara Försvarsmakten, regeringen och Regeringskansliet. Signalspaningen måste vara kopplad till fall som rör terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota Sverige.

Polisen kommer också att ha samma krav som vid övrig signalspaning, vilket innebär att Försvarsunderrättelsedomstolen måste ge sitt godkännande.

Även Tullverket, Inspektionen för strategiska produkter och Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap har begärt att få använda sig av FRA, men deras önskan har inte hörsammats i regeringens förslag.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset