Varje år dödas 17 kvinnor av sin partner eller ex-partner. Siffran har legat på samma nivå de senaste åren, samtidigt som övrigt dödligt våld har minskat. Nu tillsätts en granskningskommission vid Rikspolisstyrelsen som ska ta reda på varför.

Kommissionen ska gå igenom alla de fall av kvinnovåld i nära relationer som lett till åtal eller som avslutats på annat sätt mellan den 1 november 2013 till den 31 december 2014. 
– Vi rapporterar halvårsvis och ska då visa vad i dessa utredningar som är utredningsbart och vad som är framgångsrikt och därför kan användas på ett nationellt plan, säger Anna-Karin Sjöstedt, ordförande i granskningskommissionen och biträdande chef i Skaraborg.
 
Uppklarningsprocenten när det gäller dödligt våld i nära relationer, alltså hur ofta en gärningsman döms för brottet, varierar stort beroende på var i landet brotten sker. Ett av granskningens syften är att det ska bli mer jämlikt över hela landet. 
 
– Det dödliga våldet står alltid högt på agendan, men när det gäller relationsbrotten kan vi konstatera att det finns geografiska olikheter och även olikhet över tid. Det handlar lite om hur man fördelar resurser. Man blir framgångsrik och duktig på det man satsar på. Men det handlar också om vilka ambitoner man har, säger Anna-Karin Sjöstedt.
 
Magnus Linton, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige, välkomnar polisens granskning. 
– Det är ett bra initiativ att lära sig av begångna misstag, något som svensk polis annars är dålig på. Jag hoppas att man framöver även ser till den typen av våld som föregår det dödliga våldet.

►LÄS MER: STOCKHOLMSPOLISEN BLAND DE SÄMSTA PÅ KVINNOVÅLD
 
 
 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset