I ett öppet brev beskriver poliserna situationen som ohållbar.
I ett öppet brev beskriver poliserna situationen som ohållbar.

Polisen på Norrmalm i Stockholm har fått nog – de hinner inte äta eller gå på toaletten och arbetsbelastningen är ohållbar. Nu skickar de sin kritik i ett öppet brev till rikspolischefen.

Omkring 180 poliser från Norrmalms lokalpolisområde i Stockholm riktar skarp kritik mot sina arbetsförhållanden. I ett öppet brev till bland annat rikspolischefen kritiserar de den ökande arbetsbördan och polislönerna.

► LÄS MER: Scott Goodwin: Det här är slutet för mig som "Facebook-polisen"

”Konsekvenserna är förödande. Personalen hinner inte äta, hinner ibland inte gå på toaletten. Det blir ofta övertid och detta gör att man inte kan planera sin tid utanför jobbet”, skriver de.

”När det kommer till lön handlar missnöjet och ilskan om flera olika saker. Det handlar om överenskommelser som inte hållits, om upplevelsen av en medveten lönedumpningsstrategi från arbetsgivaren, om att en nyanställd kan ha högre lön än en som arbetat i sex år.”

I slutet av brevet efterfrågar poliserna rimliga löner och bättre arbetsförhållanden.

Dan Eliasson är rikspolischef och bemöter kritiken i ett öppet brev som publicerats i polisens tidning Svensk Polis. Eliasson skriver att han förstår kritiken och och att bristerna kommer att åtgärdas, även om det kan ta en stund.

"När det gäller lön så vet ni att det pågår en lönerevision och att samtal/förhandlingar pågår med Polisförbundet. Från arbetsgivarens sida vill vi satsa särskilt på de som jobbar i yttre tjänst i lokalpolisområden, just den grupp Ni tillhör."

► LÄS MER: Förhandla rätt och höj din lön med flera tusen

När det gäller arbetsbelastningen anser Eliasson att det är bristen på poliser i yttre tjänst som är en av orsakerna: 

"Därför pågår nu ett omfattande arbete för att flytta resurser från regions- och områdesnivåerna till lokalpolisområdesnivå. I en del regioner kommer inte detta att synas så tydligt innan vi gått in i det vi kallar nyläge 2."

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset