Migrationsverket kan få möjlighet att kalla in poliser för avhysningar från asylboenden. Arkivbild.
Migrationsverket kan få möjlighet att kalla in poliser för avhysningar från asylboenden. Arkivbild.

Ge Migrationsverket rätt att kalla in polis för att avhysa asylsökande som inte längre har rätt till logi. Bärigheten i det regeringsförslaget ska nu studeras i Lagrådet.

Rätten till bistånd ändrades den 1 juni. Vuxna personer utan barn med av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft, och med en eventuell tidsfrist för frivillig avresa som löpt ut, har sedan dess inte rätt till bistånd med stöd av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA).

Nu vill regeringen införa en ny paragraf i LMA. Detta sedan Migrationsverket pekat på behovet av att kunna säkerställa att de som inte längre har rätt att vara kvar på anläggningsboenden lämnar sina platser – som behövs för nya asylsökande.

Enligt verket löses problemet inte på ett bra sätt med nuvarande regler, som medger avhysning i form av handräckning från Kronofogdemyndigheten.

– I dag har cirka 2 500 personer fått beslut om att de mister rätten till bistånd enligt LMA. Vi vet att drygt 1 000 personer lämnat boendet, att cirka 800 fortfarande bor kvar efter att de mist biståndet, och att för hälften av dessa, runt 400, har vi begärt handräckning av Kronofogden, säger verkets presskommunikatör Helena Cho Györki till TT.

Hon påpekar att siffrorna är ungefärliga och föränderliga. Enligt utkastet till lagrådsremiss från justitiedepartementet ska lagändringen träda i kraft den 1 januari.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset