Nu ska polisen utreda om polismästare Ann-Marie Orlers FN-gåva strider mot regelverket. Arkivbild.
Nu ska polisen utreda om polismästare Ann-Marie Orlers FN-gåva strider mot regelverket. Arkivbild.

Polismästare Ann-Marie Orler skänkte nästan 90 000 kronor till FN för visning av en film som hon själv initierat. Gåvan diariefördes aldrig och nu granskas hon själv av polisen.

Ann-Marie Orler är chef för den svenska polisens internationella enhet. Fram till 2013 ledde hon FN:s polisorgan Unpol. Den 8 september undertecknade hon ett löfte om att svensk polis skulle ge 10 000 USA-dollar till FN, rapporterar Dagens Nyheter.

Pengarna skulle sponsra en film om kvinnliga FN-poliser i Hariti som Orler själv initierat under sin tid i FN.

Dagen efter meddelade hennes efterträdare på FN-posten, tysken Stefan Feller, Sverige via FN-ambassadören Olof Skoog att han gärna ville att Orler skulle delta i en internationell poliskonferens i Barcelona. Detta skulle gagna Sverige, underströk han.

Någon inbjudan fick dock aldrig Orler, eftersom det svenska FN-kontoret i New York reagerat på sambandet i tid mellan inbjudan och hennes gåva. Ärendet hänvisades till regeringskansliet, som den 14 oktober lämnade det vidare till rikspolischefens kansli. Det var sedan Orler deltagit i konferensen i Barcelona.

Nu ska polisens avdelning för särskilda ärenden granska om Orler begått något fel. Hon fattade på egen hand beslut om pengarna och utbetalningen diariefördes aldrig, skriver DN.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset